Học bổng President cho các nhà lãnh đạo thế giới của Đại học Winnipeg tại Canada, 2018-2019

15/08/2018
 Học bổng President cho các nhà lãnh đạo thế giới của Đại học Winnipeg tại Canada, 2018-2019
Giới thiệu
Đại học Winnipeg là một trường đại học công lập ở Winnipeg, Manitoba, Canada cung cấp các khóa học đại học về Khoa học xã hội, Kinh doanh và Kinh tế, Giáo dục, Khoa học, Giải phẩu và Ứng dụng Y tế cũng như các chương trình sau đại học.
Thông tin học bổng

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Đại học, sau đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp, ứng dụng và giáo dục thường xuyên (PACE) hoặc chương trình tiếng Anh (ELP).

 • Ngành học:  Tất cả các ngành có chương trình giảng dạy tại trường.
 • Giá trị học bổng:  Dao động từ $ 3,500 - $ 5,000.

        - Chương trình Anh ngữ: $ 3,500

       - Chuyên nghiệp, Giáo dục thường xuyên: $ 3,500

       - Cao đẳng : $ 5,000

       - Đại học: $ 3,500

       - Sau đại học: $ 5,000

 • Số lượng học bổng: 15 suất.
 • Đối tượng:  Sinh viên quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận tại  Canada.

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Sinh viên quốc tế có thể đăng ký học bổng này.
 • Yêu cầu tuyển sinh:  Ứng cử viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

        - Có điểm trung bình tối thiểu 80% hoặc tương đương.

        - Là một sinh viên quốc tế.

        - Bước vào năm đầu tiên của bất kỳ chương trình nào.

        - Thể hiện phẩm chất lãnh đạo.

        - Nộp đơn xin nhập học vào ngày hết hạn học bổng.

 • Yêu cầu về tiếng Anh:  Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải tiếng Anh phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ của trường.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký : Ứng dụng phải được gửi qua đường bưu điện.

          Đơn xin bao gồm:

       - Bài luận cá nhân khoảng 250 – 500 từ nói về các phẩm chất lãnh đạo, kinh nghiệm tình nguyện viên.

       - Liệt kê các hoạt động tình nguyện / ngoại khóa theo thứ tự thời gian, kinh nghiệm làm việc, giải thưởng, bất kỳ ấn phẩm nào, v.v.

       - Bảng điểm chính thức.

       Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

       Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.