Học bổng nghiên cứu tiến sĩ của Chính phủ Canada cho sinh viên nước ngoài, 2019-2020

06/08/2018
 Học bổng nghiên cứu tiến sĩ của Chính phủ Canada cho sinh viên nước ngoài, 2019-2020
Giới thiệu
Chương trình học bổng nghiên cứu tiến sĩ cho sinh viên nước ngoài (DE) nhằm vào sinh viên nước ngoài đã được chọn trước bởi một trường đại học ở Québec và những sinh viên muốn thực hiện nghiên cứu tiến sĩ trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, toán học và kỹ thuật.
Thông tin học bổng

Chương trình Học bổng Nghiên cứu Tiến sĩ cho sinh viên nước ngoài (DE) của Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT) nhằm kích thích sự quan tâm của sinh viên quốc tế trong việc bắt đầu hoặc theo đuổi các nghiên cứu tiến sĩ tại Québec và cung cấp hỗ trợ tài chính cho tiến sĩ quốc tế hàng đầu.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Nghiên cứu tiến sĩ.
 • Ngành học:  Khoa học tự nhiên, toán học và kỹ thuật. Để đủ điều kiện, ứng viên phải chuyên về các lĩnh vực sau:

          - Hàng không vũ trụ.

          - Công nghệ thông tin và truyền thông.

          - Công nghệ y tế.

          - Hệ gen.

          - Công nghệ nano.

 • Giá trị học bổng:  Học bổng nghiên cứu tiến sĩ cho sinh viên quốc tế tối đa 21000 $. Trong thời hạn  mười hai học kỳ hoặc 48 tháng, người nhận học bổng có thể nhận được tối đa mười hai phần với giá trị là 84 000 $. Mỗi khoản thanh toán lên đến 7 000 $ trong khoảng thời gian bốn tháng hoặc một học kỳ. Phần hỗ trợ thứ 11 và 12 trả góp tiền đặt cọc ban đầu của luận án trước kì 12 kết thúc.
 • Số lượng học bổng: Không rõ.
 • Đối tượng:  Sinh viên quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận tại  Canada.

Đủ điều kiện cho học bổng:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Sinh viên quốc tế ngoại trừ Canada có thể đăng ký học bổng này.
 • Yêu cầu đầu vào:  Ứng viên phải:

        - Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đủ điều kiện trước hạn chót.

        - Đã được chọn trước bởi một trường đại học Québec.

        - Chưa nhận được học bổng cho sinh viên nước ngoài từ Ministère de l'Education và de l'Enseignement Supérieur du Québec (MEES) hoặc từ một trong              những tổ chức của Fonds de recherche Québec.

        - Không phải là công dân Canada hoặc thường trú tại Canada.

        - Chưa nộp đơn xin thường trú theo luật nhập cư Canada.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Các ứng viên từ nước ngoài thường sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh để có thể học tại đây.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách thức nộp đơn:

        - Các ứng viên được chọn sẽ phải tạo một tài khoản trên trang web FRQnet. FRQNT sau đó sẽ liên lạc với tất cả các ứng cử viên được chọn trước để họ              có thể điền vào mẫu đơn trong hệ thống FRQnet. Người nộp đơn có thể tham khảo tài liệu:  Hướng dẫn điền đơn  trong Hộp công cụ.

        - Chỉ các đơn 2019-2020 và các tài liệu cần thiết khác được chấp nhận. Bất kỳ phụ lục hoặc tài liệu nào khác ngoài những yêu cầu hoặc tài liệu sẽ không              được chuyển đến ủy ban đánh giá.

        - Đơn xin có thể được viết bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh. Các ứng viên nộp đơn bằng tiếng Anh phải cung cấp bản dịch tiếng Pháp của tên dự án.

      * Chú ý: Các đơn xin không bao gồm tất cả thông tin bắt buộc sẽ được coi là không đủ điều kiện theo FRQNT.

      * Các tài liệu hỗ trợ bắt buộc:

       - Hai thư giới thiệu (gửi trực tuyến)

       - Tài liệu để đưa vào đơn xin trực tuyến (PDF):

          + Một bản sao của bảng điểm  mỗi năm đại học của người nộp đơn, cho dù họ đã hoàn thành hay không (giấy chứng nhận, bằng tốt nghiệp, cử nhân,                     thạc sĩ, tiến sĩ, vv).

          + Bản sao trang nhận dạng hộ chiếu hợp lệ của ứng viên từ quốc gia của họ hoặc bất kỳ tài liệu chính thức nào khác chứng minh quốc tịch của bạn.

          + Một bản sao bằng tốt nghiệp.

      - Tài liệu bổ sung cho các ứng viên đã tham gia các kỳ bán thời gian hoặc không đăng ký kể từ lần đăng ký đầu tiên cho các nghiên cứu sau đại học của họ

         + Thư xác nhận từ cơ quan đăng ký liệt kê bất kỳ học kỳ chưa đăng ký hoặc bán thời gian.

      - Tài liệu bổ sung cho ứng viên xin thêm thời gian để đáp ứng điều kiện:

         + Một xác nhận chính thức của đăng ký bị gián đoạn và, nếu có, một giấy chứng nhận y tế cho biết thời hạn và lý do gián đoạn;

         + Đối với trường hợp ứng viên có con, một bản sao giấy khai sinh của đứa trẻ hoặc một tài liệu chính thức chứng minh việc nhận con nuôi.

       Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.