Học bổng nghiên cứu sinh sau tiến sĩ Killam, Đại học British Columbia, 2019

23/08/2018
 Học bổng nghiên cứu sinh sau tiến sĩ Killam, Đại học British Columbia, 2019
Giới thiệu
Học bổng được trao nhằm tạo điều kiện cho ứng viên thực hiện nghiên cứu sáng tạo và tăng cường hợp tác liên ngành. Đại học British Columbia, thường được gọi là UBC, là một trường đại học nghiên cứu công lập với các cơ sở và cơ sở tại British Columbia, Canada.
Thông tin học bổng

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Nghiên cứu sau tiến sĩ.

 • Ngành học: Tất cả các ngành học có chương trình giảng dạy tại trường.
 • Giá trị học bổng: Bao gồm khoản trợ cấp 50.000 đô la / năm trong tối đa hai năm, cộng với trợ cấp đi lại  4.000 đô la trong hai năm.
 • Số lượng học bổng: Không rõ.
 • Đối tượng: Ứng viên quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận tại Canada.

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Ứng viên quố tế có thể nộp đơn xin học bổng này.
 • Yêu cầu đầu vào:  Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

       - Hoàn tất bằng học tiến sĩ của họ không quá 24 tháng trước ngày bắt đầu học bổng.

       - Không theo học Tiến sĩ tại bất kỳ cơ sở nào của Đại học British Columbia.

       - Hiện tại không được là giảng viên hoặc tiếp tục theo học tại một trường đại học hoặc cao đẳng.

       - Ứng viên phải có khả năng đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập cư của Canada

       - Học bổng chỉ có thể được sử dụng tại UBC .

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh:  Các ứng viên quốc tế thường sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh / ngôn ngữ khác để có thể học tại đây.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký : Ứng viên hoàn thành, nộp mẫu đơn và sắp xếp việc giao tất cả các tài liệu cần thiết cho bộ phận hoặc đơn vị UBC mà ứng viên đã đăng ký. Mỗi bộ phận hoặc đơn vị của UBC đặt thời hạn riêng để nhận đơn.

         Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.