Học bổng Nghiên cứu sinh Musée Du Quai Branly, Pháp 2015 – 2016

24/03/2015
Học bổng Nghiên cứu sinh Musée Du Quai Branly, Pháp 2015 – 2016
Giới thiệu
Học bổng này được trao cho các ứng viên có nguyện vọng theo đuổi các dự án nghiên cứu sáng tạo.
Yêu cầu
- Ứng viên ít nhât đang học năm ba (giai đoạn nghiên cứu thực địa) của chương trình Tiến sĩ trong năm 2015 – 2016. ( trong trường Đại học ở Pháp hoặc nước ngoài). - Ứng viên có thể nộp đơn vào học bổng này tới thời điểm sau 5 năm có bằng Tiến sĩ, và bằng Tiến sĩ phải được nộp trước khi năm 2015 kết thúc.
Thông tin học bổng

Đại học Musée Du Quai Branly

Đại học Musée Du Quai Branly

Musée Du Quai Branly cung cấp các suất học bổng Nghiên cứu sinh ở bậc Tiến sĩ và Sau tiến sĩ cho ứng viên quốc tế trong năm 2015 – 2016. Học bổng này được trao cho các ứng viên có nguyện vọng theo đuổi các dự án nghiên cứu sáng tạo.

Theo đó, 3 học bổng Nghiên cứu sinh Tiến sĩ sẽ được trao tặng nhằm giúp các ứng viên hoàn thành tốt luận văn Tiến sĩ của mình. Ứng viên phải ít nhất đang theo học năm 3 ( giai đoạn nghiên cứu thực địa) chương trình Tiến sĩ trong 2015 -2016 ( ở một trường Đại học Pháp hoặc nước ngoài). 5 học bổng Nghiên cứu sinh Sau tiến sĩ sẽ được trao tặng cho các học giả mới bắt đầu việc nghiên cứu, và sẽ làm việc trên các dự án nghiên cứu được đề xuất bởi Musée Du Quai Branly. Học bổng này giới hạn trong 12 tháng ( 1/10/2015 – 30/9/2015) (không được gia hạn thêm). Thời hạn học bổng: 2/4/2015

Đơn vị cấp học bổng: Musée Du Quai Branly

Quốc gia cấp học bổng: Pháp (hoặc nước ngoài)

Đối tượng học bổng: Công dân của bất kì quốc gia nào

Số lượng học bổng:

- Học bổng Nghiên cứu sinh Tiến sĩ: 3

- Học bổng Nghiên cứu sinh Sau tiến sĩ: 5

Thời hạn học bổng: 12 tháng ( 1/10/2015 – 30/9/2015)

Gía trị học bổng:

- Học bổng Nghiên cứu sinh Tiến sĩ bao gồm tiền trợ cấp hàng tháng là 1300 €net trong năm 2015.

- Học bổng Nghiên cứu sinh Sau tiến sĩ bao gồm tiền trợ cấp hàng tháng, tổng cộng 2 093,84 € trong năm 2015.

Lưu ý:

- Việc đánh giá và lựa chọn ứng viên nhận học bổng được thực hiện bởi Hội đồng Khoa học của bảo tàng (Museum’s Scientific Committee)

- Tên ứng viên được chọn nhận học bổng sẽ được thông báo trên Website chính thức của Bảo tàng Branly trong tuần cuối cùng của tháng 6/2015

Note: download the form for doctoral grants và the form for post-doctoral grants

Yêu cầu: Học bổng Nghiên cứu sinh Tiến sĩ:

- Ứng viên ít nhât đang học năm ba (giai đoạn nghiên cứu thực địa) của chương trình Tiến sĩ trong năm 2015 – 2016. ( trong trường Đại học ở Pháp hoặc nước ngoài).

Học bổng Nghiên cứu sinh Sau Tiến sĩ:

- Ứng viên có thể nộp đơn vào học bổng này tới thời điểm sau 5 năm có bằng Tiến sĩ, và bằng Tiến sĩ phải được nộp trước khi năm 2015 kết thúc.

Thời hạn nhận hồ sơ: 2/4/2015

Phương thức nạp đơn: - Hồ sơ phải được gửi bằng thư điện tử tới: bourses@quaibranly.fr 
- hoặc gửi bưu điện tới:
Musée du quai Branly
Département de la recherche et de l’enseignement
222, rue de l’Université 
75343 Paris Cedex 07
FRANCE

Xem thêm thông tin: https://www.quaibranly.fr/en/enseignement/grants/research-grants/research-fellowships-2015-2016-call-for-applications.html

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.