Học bổng nghiên cứu sinh Mendel tại thư viện Lilly, Mỹ 2015

04/09/2015
Học bổng nghiên cứu sinh Mendel tại thư viện Lilly, Mỹ 2015
  • Khu vực: Châu Mỹ
  • Quốc gia: Mỹ
  • Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2015
Giới thiệu
Học bổng nghiên cứu sinh Mendel tại thư viện Lilly trường Đại học Indiana đang kêu gọi các học giả đến từ khắp nơi trên thế giới ứng tuyển. Học bổng có giá trị lên đến 40.000 đô-la/năm học.
Thông tin học bổng

Trường ĐH : Học bổng nghiên cứu sinh Mendel tại thư viện Lilly, Mỹ 2015

Quốc gia: Mỹ

Chuyên ngành: Âm nhạc, Lịch sử, Địa lý

Bậc học: Sau Tiến Sĩ, Sau Đại Học, Tiến sĩ (PhD), Vị trí nghiên cứu

Thư viện Lilly, Đại học Indiana trao tặng các suất hỗ trợ nghiên cứu sinh trị giá lên tới 40.000 đô-la/năm học nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu dựa trên bộ sưu tập của Bernardo Mendel có trong thư viện. Được thành lập thông qua di nguyện thừa kế tài sản của Johanna Lenz Mendel vào năm 1998, học bổng nghiên cứu sinh Mendel nhằm hỗ trợ các học giả từ khắp nơi trên thế giới nghiên cứu các lĩnh vực mà ngài Mendel quan tâm, bao gồm lịch sử đế quốc thực dân Tây Ban Nha; tiến trình độc lập tại Mỹ La-tinh; sự mở rộng của Châu Âu tại Châu Mỹ; du lịch, hành trình và khám phá; địa lý, định vị và bản đồ; Văn học và Lịch sử Đức; Âm nhạc.

 

Thư viện Lilly, Đại học Indiana, Hoa Kỳ

Thư viện Lilly, Đại học Indiana, Hoa Kỳ

Học bổng nghiên cứu sinh Mendel tại thư viện Lilly trường Đại học Indiana đang kêu gọi các học giả đến từ khắp nơi trên thế giới ứng tuyển. Học bổng có giá trị lên đến 40.000 đô-la/năm học. Phụ cấp được tính theo thời gian thực ở, dao động từ 01 tuần đến 01 năm học. Học bổng đồng thời cũng chi trả chi phí di chuyển từ nước sở tại tới thư viện Lilly và sinh hoạt phí trong thời gian ở. Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký đợt tiếp theo vào ngày 30/09/2015.

Ngành học: Học bổng được trao cho các ngành nằm trong danh mục các ngành được ngài Mendels quan tâm bao gồm: lịch sử đế quốc thực dân Tây Ban Nha; tiến trình độc lập tại Mỹ La-tinh; sự mở rộng của Châu Âu tại Châu Mỹ; du lịch, hành trình và khám phá; địa lý, định vị và bản đồ; Văn học và Lịch sử Đức; Âm nhạc.

Bậc học: Nghiên cứu sinh

Đơn vị cấp học bổng: Thư viện Lilly, Đại học Indiana

Đối tượng: Học giả quốc tế

Số lượng: Chưa rõ

Thời hạn: 01 năm học

Giá trị học bổng: Học bổng có giá trị lên đến 40.000 đô-la/năm học. Phụ cấp được tính theo thời gian thực ở, dao động từ 01 tuần đến 01 năm học. Học bổng đồng thời cũng chi trả chi phí di chuyển từ nước sở tại tới thư viện Lilly và sinh hoạt phí trong thời gian ở.

Địa điểm:Hoa Kỳ

Lưu ý: Không có lưu ý đặc biệt

Yêu cầu: Học bổng nghiên cứu sinh Mendel được trao cho các học giả đến từ khắp nơi trên thế giới theo các ngành ngài Mendel quan tâm bao gồm: lịch sử đế quốc thực dân Tây Ban Nha; tiến trình độc lập tại Mỹ La-tinh; sự mở rộng của Châu Âu tại Châu Mỹ; du lịch, hành trình và khám phá; địa lý, định vị và bản đồ; Văn học và Lịch sử Đức; Âm nhạc.

Thời hạn nhận hồ sơ: 30/09/2015

Phương thức nạp đơn: Không có biểu mẫu chuẩn dành cho hồ sơ ứng tuyển: ứng viên (từ nghiên cứu sinh tiến sỹ cho tới các học giả lâu năm) cần nộp CV, bản đề xuất luận án dài 2-3 trang, 2 thư giới thiệu, bản kê chi tiết thời gian ở (có thể bao gồm tháng hè).

Xem thêm thông tin: https://www.indiana.edu/~liblilly/fellowships.shtml

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.