Học bổng Nghiên cứu sinh độc lập NERC (IRF), Anh 2016

03/09/2015
Học bổng Nghiên cứu sinh độc lập NERC (IRF), Anh 2016
Giới thiệu
Học bổng Nghiên cứu sinh độc lập NERC (NERC IRF) hiện đang nhận hồ sơ từ những nhà khoa học môi trường xuất sắc đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp
Thông tin học bổng

Trường ĐH : Học bổng Nghiên cứu sinh độc lập NERC (IRF), Anh 2016

Quốc gia: Anh

Ngành: 

 Chuyên ngành: Khoa học Môi trường, Nghiên Cứu, Nghiên cứu Khoa Học

Bậc học: Sau Tiến Sĩ


Học bổng Nghiên cứu sinh độc lập NERC (IRF) dành cho Sinh viên quốc tế tại Anh, 2016

Học bổng Nghiên cứu sinh độc lập NERC (NERC IRF) hiện đang nhận hồ sơ từ những nhà khoa học môi trường xuất sắc đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp. Học bổng áp dụng cho các nhà nghiên cứu tới từ tất cả các quốc gia trên tất cả các lĩnh vực theo khung của NERC; tuy nhiên những nghiên cứu sinh nêu trên cần thực hiện nghiên cứu tại một trong những tổ chức nghiên cứu hợp lệ tại Anh Quốc. Ứng viên không nhất thiết phải nắm giữ vị trí làm việc học thuật chính thức tại trường đại học hoặc một tổ chức khác tương đương. Những nghiên cứu sinh sau tiến sỹ NERC hiện tại có thể ứng tuyển học bổng NERC IRF bổ sung với điều kiện đáp ứng được các tiêu chí hợp lệ do chương trình đề ra. Hạn chót nhận hồ sơ ứng tuyển học bổng vào 01/10/2015

Học bổng Nghiên cứu sinh độc lập NERC (NERC IRF) được thiết kế nhằm phát triển kỹ năng lãnh đạo các dự án khoa học giữa các nhà khoa học tiềm năng trong lĩnh vực môi trường thông qua việc hỗ trợ trong vòng 05 năm, đủ để phát triển một công trình nghiên cứu do thế giới công nhận. NERC sẽ mở rộng mạng lưới và hoạt động đào tạo, kết hợp với các viện nghiên cứu để hỗ trợ sự phát triển của các nhà lãnh đạo khoa học NERC tương lai. Ứng viên có thể bắt đầu nộp đề xuất lên hệ thống Je-S từ 01/06/2015, trước đó thông tin về đợt kêu gọi hồ sơ chưa xuất hiện trên hệ thống này.

Ngành học: Tất cả các lĩnh vực theo khung của NERC, ưu tiên ngành tin sinh học. Những nghiên cứu sinh theo ngành trên sẽ tham gia một phần vào chương trình nghiên cứu toán tin NERC trong tổng hợp dữ liệu môi trường 'Omic ('Omics).

Bậc học: Nghiên cứu sinh sau tiến sỹ

Đơn vị cấp học bổng: Hội đồng nghiên cứu môi trường tự nhiên (NERC)

Đối tượng: Sinh viên bất kể quốc tịch

 Số lượng: Chưa rõ

Thời hạn: 05 năm

Giá trị học bổng: Học bổng Nghiên cứu sinh độc lập NERC (NERC IRF) được thiết kế nhằm phát triển kỹ năng lãnh đạo các dự án khoa học giữa các nhà khoa học tiềm năng trong lĩnh vực môi trường thông qua việc hỗ trợ trong vòng 05 năm, đủ để phát triển một công trình nghiên cứu do thế giới công nhận.

Địa điểm: Anh Quốc

Lưu ý: Không có lưu ý đặc biệt

Yêu cầu: -Học bổng áp dụng cho các nhà nghiên cứu tới từ tất cả các quốc gia trên tất cả các lĩnh vực theo khung của NERC; tuy nhiên những nghiên cứu sinh nêu trên cần thực hiện nghiên cứu tại một trong những tổ chức nghiên cứu hợp lệ tại Anh Quốc. Ứng viên không nhất thiết phải nắm giữ vị trí làm việc học thuật chính thức tại trường đại học hoặc một tổ chức khác tương đương.
-Ứng viên cần nộp luận văn tiến sỹ trước vòng phỏng vấn học bổng (tháng tư, sau hạn chót) và nếu nhận được học bổng cần chờ xác nhận của trường mới được nhận học bổng.
-Ứng viên cần có tối thiểu 8 năm kinh nghiệm học chính quy sau tiến sỹ tính đến hạn chót ngày ứng tuyển. Kinh nghiệm 8 năm được tính dựa trên thời gian làm việc toàn thời gian. Trường hợp ứng viên làm việc bán thời gian hoặc có khoảng thời gian gián đoạn sự nghiệp, thời gian yêu cầu kinh nghiệm sẽ được tăng tương ứng.
-Ứng viên không nhất thiết phải nắm giữ vị trí làm việc học thuật chính thức tại trường đại học hoặc một tổ chức khác tương đương (các viện nghiên cứu). Cán bộ tại Bands 5 và 6 cí thể ứng tuyển và nếu thành công ứng viên sẽ dừng công việc hiện tại để bắt đầu nhận học bổng.

Thời hạn nhận hồ sơ: 01/10/2015

Phương thức nạp đơn: Ứng tuyển trực tuyến.
Ứng viên tải hồ sơ đăng ký tại địa chỉ: https://www.nerc.ac.uk/funding/available/fellowships/apply/

Xem thêm thông tin: https://www.nerc.ac.uk/funding/available/fellowships/irf/

Theo SP

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.