Học bổng Nghiên cứu Sau Tiến sĩ, Học viện Nghiên cứu Turku (TIAS), Phần Lan, 2018

28/03/2018
Học bổng Nghiên cứu Sau Tiến sĩ, Học viện Nghiên cứu Turku (TIAS), Phần Lan, 2018
Giới thiệu
Học viện Nghiên cứu Cao cấp Turku (Turku Institute for Advanced Studies - TIAS) trao tặng 10 học bổng sau Tiến sĩ và 12 học bổng nghiên cứu cho kỳ học cố định 3 năm.
Thông tin học bổng

turun_yliopisto_rgb

Học viện Nghiên cứu Cao cấp Turku (Turku Institute for Advanced Studies - TIAS) trao tặng 10 học bổng sau Tiến sĩ và 12 học bổng nghiên cứu cho kỳ học cố định 3 năm.

Chương trình nghiên cứu TIAS quảng bá nghiên cứu đột phá trong lĩnh vực nhân loại và xã hội học bằng cách chiêu mộ những nghiên nhà cứu sinh cam kết nghiên cứu đột phá và mang tính học thuật. Mục đích TIAS là hỗ trợ nghiên cứu của Đại học Turku, bao gồm 6 chủ đề: 1) Môi trường học 2) Kỹ thuật số 3) Nông nghiệp và xã hội 4) Giáo dục trẻ em 5) Dược và chẩn đoán 6) Hải dương học.

Turku photo

Học viện Nghiên cứu Cao cấp Turku (TIAS; thành lập năm 2008) quảng bá nghiên cứu đại học đầu ngành lĩnh vực nhân loại và xã hội học. TIAS là công trình liên kết giữa các khoa Nhân loại, Giáo dục, Xã hội học và Luật và Trường Kinh tế Turku.

Bậc học: Sau Tiến sĩ.

Ngành học: 

 • Môi trường học
 • Kỹ thuật số
 • Nông nghiệp và xã hội
 • Giáo dục trẻ em
 • Dược và chẩn đoán
 • Hải dương học.

Quốc tịch: Ứng viên quốc tế.

Giá trị học bổng:

 • Mức lương của các nghiên cứu sinh TIAS được xác định theo hệ thống tiền lương của trường đại học dành cho giảng viên và nghiên cứu. Mức lương cho các vị trí nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ tương ứng với yêu cầu bậc 5 và mức lương cá nhân là bậc 4 theo đơn vị tiền euro (3326,61 €/tháng).
 • Mức lương cho các vị trí nghiên cứu sinh Collegium tương ứng với mức yêu cầu bậc 7 và mức lương cá nhân bậc 4 theo đơn vị tiền euro (4471,39 €/tháng).
 • Quá trình nghiên cứu cá nhân của nghiên cứu sinh có thể được xem xét khi xác định mức lương trong quá trình làm việc tại trường.

Số lượng: 10 học bổng sau Tiến sĩ và 12 vị trí nghiên cứu.

Học bổng có thể được nhận tại Phần Lan.

Yêu cầu:

 • Yêu cầu đầu vào: TIAS chọn nghiên cứu sinh thông qua lời mời nhập học quốc tế. Dành cho tất cả nghiên cứu sinh trong lĩnh vực được TIAS đào tạo. Tuy nhiên, giáo sư đại học không đạt yêu cầu. Cựu nghiên cứu sinh TIAS có thể nộp đơn nếu họ làm việc không quá 12 tháng.
 • Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thì phải cung cấp bằng chứng thể hiện khả năng tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 13/04/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

 1. Bản tóm tắt kế hoạch nghiên cứu (1 trang)
 2. Kế hoạch nghiên cứu (tối đa 25.000 ký tự)
 3. CV (1-2 trang)
 4. Danh sách ấn phẩm (ghi rõ 5 mục quan trọng nhất)
 5. Thư động lực
 6. Bản sao bằng Tiến sĩ

Xin lưu ý:

 • Các tài liệu 1-5 phải được viết bằng tiếng Anh với Times New Roman, cỡ chữ 12 hoặc tương đương.
 • Các tài liệu 1-5 được tổng hợp lại thành một tài liệu (Họ của ứng viên_Documents1_5) và sau đó được đính kèm theo đơn nhập học. Vd:  Smith_Documents1_5.
 • Bằng tiến sĩ (họ tên_ DoctoralCertificate6) sẽ được đính kèm dưới dạng tài liệu riêng biệt. Vd: Smith_DoctoralCertificate6
 • Hai tài liệu này phải ở định dạng PDF.
 • Đơn không đầy đủ sẽ không được xử lý. Đơn xin nhập học gửi bằng email sẽ không được chấp nhận.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

 

 

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.