Học bổng nghiên cứu sau Tiến sĩ Banting cho ứng viên Canada và quốc tế, 2018-2019

08/09/2018
Học bổng nghiên cứu sau Tiến sĩ Banting cho ứng viên Canada và quốc tế, 2018-2019
Giới thiệu
Chương trình học bổng sau tiến sĩ Banting hỗ trợ cho các ứng viên sau tiến sĩ xuất sắc có tầm nhìn góp phần tích cực cho tốc độ tăng trưởng xã hội dựa trên nghiên cứu kinh tế của đất nước.
Thông tin học bổng

 Học bổng Banting nhằm thu hút và giữ lại các tiến sĩ tài năng hàng đầu cả trên toàn quốc và quốc tế để phát triển tiềm năng lãnh đạo của họ.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Sau tiến sĩ.
 • Ngành học:  Nghiên cứu sức khỏe, Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Khoa học xã hội và Nhân văn.
 • Giá trị học bổng:  70.000 USD/ năm.
 • Số lượng học bổng: 70 suất.
 • Đối tượng: Ứng viên Canada và quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận ở Canada .

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Ứng viên Canada và quốc tế.
 • Yêu cầu đầu vào:  Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Ứng viên có bằng Tiến sĩ / tương đương Tiến sĩ hoặc bằng chuyên môn y tế từ một trường đại học nước ngoài chỉ nhận học bổng tại Canada.

- Ứng viên có bằng Tiến sĩ/ tương đương hoặc bằng y khoa chuyên nghiệp từ một trường đại học Canada có thể giữ học bổng tại Canada hoặc một cơ sở ngoài Canada.

- Ứng viên phải có bằng tiến sĩ từ ngày 20 tháng 9 năm 2014 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 và trước ngày bắt đầu học bổng.

- Ứng viên hiện đang hoặc đã nhận học bổng sau tiến sĩ của cơ quan (CIHR, NSERC, SSHRC) chỉ đủ điều kiện đăng ký chương trình Học bổng Banting nếu thời hạn của học bổng đó chính thức kết thúc trước ngày 30 tháng 9, 2018 và trước khi bắt đầu học bổng Banting.

- Ứng viên đang giữ vị trí giảng viên theo dõi nhiệm kỳ hoặc vị trí giảng viên sẽ không được xem xét.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Ứng viên quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh của học bổng.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký:  Đăng ký trực tuyến.

Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.