Học bổng nghiên cứu sau đại học Dean tại Đại học Sydney ở Úc, năm 2019

01/08/2018
 Học bổng nghiên cứu sau đại học Dean tại Đại học Sydney ở Úc, năm 2019
Giới thiệu
Đại học cung cấp một số chương trình tài trợ chung và theo chủ đề cụ thể. Mục đích của học bổng là thu hút những ứng viên giỏi nhất và có động lực nhất đến Sydney .
Thông tin học bổng

Đại học Sydney là một trường đại học nghiên cứu công lập của Úc tại Sydney. Được thành lập vào năm 1850, đây là trường đại học đầu tiên của Úc và được coi là một trong những trường đại học uy tín nhất.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Tiến sĩ.

 • Ngành học: Bất kỳ ngành học nào có chương trình giảng dạy tại trường.
 • Giá trị học bổng:  Học bổng bao gồm toàn bộ chi phí học phí cộng với một khoản trợ cấp tương đương kéo dài trong ba năm. Thời gian xin thêm học bổng có thể kéo dài đến 6 tháng.
 • Số lượng học bổng: Không rõ.
 • Quốc tịch:  Sinh viên quốc tế (trừ Úc hoặc New Zealand).
 • Học bổng có thể được nhận tại  Úc.

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Sinh viên quốc tế (trừ Úc hoặc New Zealand) có thể nộp đơn xin học bổng nghiên cứu sau đại học này.
 • Yêu cầu đầu vào:  Ứng viên phải:

        - Hiện đang theo học năm cuối của bằng Cử nhân bốn năm về Khoa học / các ngành liên quan hoặc bằng cấp tương đương (chẳng hạn như bằng Cử                  nhân / Danh dự / Thạc sĩ) tại một trường đại học quốc tế (không thuộc Úc). Năm cuối cùng phải bao gồm một thành phần nghiên cứu chiếm tối thiểu                    25% của năm.

        - Đạt được điểm trung bình lớn hơn 85 hoặc điểm trung bình A hoặc có điểm trung bình GPA tương ứng là 90 hoặc tương đương;

        - Không phải là công dân Úc hoặc New Zealand hoặc thường trú tại Úc;

        - Bắt đầu nghiên cứu sau đại học toàn thời gian tại Đại học lần đầu tiên;

        - Không được nhận bất kỳ học bổng học phí nào khác;

        - Hoàn thành chương trình Cử nhân Khoa học hiện tại của họ, đáp ứng yêu cầu học tập của học bổng và hoàn thành kịp thời để bắt đầu học tại Đại học                Sydney trong năm học và thời gian nghiên cứu.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh:  Người nộp đơn phải có IELTS là 6.5 hoặc cao hơn và không có kỹ năng nào dưới 6.0.

Thủ tục nộp đơn:

Cách nộp đơn:  Nộp đơn xin nhập học vào chương trình Tiến sĩ và nộp đơn xin học bổng nghiên cứu sau đại học Dean là ba quy trình riêng biệt. Ứng viên phải hoàn thành tất cả các giai đoạn như sau:

GIAI ĐOẠN 1: Tìm người giám sát

1.Tìm được người giám sát

2.Chuẩn bị một đề xuất nghiên cứu

3.Sửa đổi và hoàn thành đề xuất nghiên cứu của bạn

4. Xác định và liên lạc với hai người giới thiệu.

5.Hoàn thành mẫu đơn

6.Nộp đơn của bạn

Nếu bạn đã hoàn thành các bước từ 1-6 như trên và  gặp phải sự cố với đơn đăng ký trực tuyến của mình, vui lòng liên hệ với Trung tâm trợ giúp sinh viên tương lai.

Thời gian xử lý trung bình cho các đơn xin tiến sĩ khi Đại học nhận được một đơn xin hoàn chỉnh, là sáu tuần. Một số đơn xin có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý, đặc biệt khi không cung cấp đủ tài liệu.

GIAI ĐOẠN 2: Nộp hồ sơ tuyển sinh vào tiến sĩ tại Đại học Sydney

1. Hoàn thành mẫu đơn

2. Nộp đơn của bạn

GIAI ĐOẠN 3: Nộp đơn xin học bổng nghiên cứu sau đại học của Dean

- Trước khi nộp đơn xin học bổng nghiên cứu sau đại học Dean, bạn phải hoàn thành và nộp đơn đăng ký trực tuyến của bạn để nhận bằng tiến sĩ (khoa học) như được mô tả ở trên và được cấp 9 chữ số học sinh (SID).

 - Để đăng ký học bổng, bạn được yêu cầu hoàn tất đơn đăng ký học bổng trực tuyến. Bạn sẽ được yêu cầu gửi một bài luận nêu rõ cam kết của bạn đối với nghiên cứu khoa học (không quá 500 từ). Bài luận của bạn nên giải thích tại sao bạn muốn thực hiện chương trình nghiên cứu mà bạn đã chọn, những gì bạn hy vọng đạt được sau khi tốt nghiệp, và thành tích học tập và nghề nghiệp của bạn.

   Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

   Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.