Học bổng nghiên cứu quốc tế sau đại học (IPRS), Đại học Melbourne

31/01/2015
Học bổng nghiên cứu quốc tế sau đại học (IPRS), Đại học Melbourne
Giới thiệu
Học bổng nghiên cứu sau đại học quốc tế (IPRS) được tài trợ bởi Chính phủ Australia, tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng và học hỏi kinh nghiệm từ các nhà nghiên cứu hàng đầu.
Yêu cầu
Là sinh viên quốc tế (không mang quốc tịch Australia hoặc New Zealand) và đáp ứng điều kiện cấp visa; Đang theo học, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu tham gia; Đối với chương trình nghiên cứu bậc Thạc sĩ, ứng viên không được có trình độ nghiên cứu Thạc sĩ trở lên và với chương trình nghiên cứu bậc Tiến sĩ, ứng viên không được có trình độ nghiên cứu bậc Tiến sĩ trở lên; Hoàn thành chương trình bậc đại học tương đương 4 năm ở Australia (tối thiểu bằng giỏi)
Thông tin học bổng

Học bổng nghiên cứu sau đại học quốc tế (IPRS) được tài trợ bởi Chính phủ Australia, tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng và học hỏi kinh nghiệm từ các nhà nghiên cứu hàng đầu.

Đại học Melbourne liên tục và đứng đầu nhóm 8 trường đại học tốt nhất của Australia.

 Số lượng học bổng: tùy thuộc chất lượng hồ sơ.

Giá trị học bổng: Học bổng bao gồm toàn bộ chi học phí và chi phí y tế cho ứng viên đạt được học bổng và người phụ thuộc. Ngoài ra, ứng viên đạt được APA (Australia Postgraduate Award) sẽ được cấp chi phí sinh hoạt 2 tuần 1 lần (cụ thể tại https://ask.unimelb.edu.au/app/answers/detail/a_id/5975/kw/apa)

Điều kiện nộp hồ sơ:

  • Là sinh viên quốc tế (không mang quốc tịch Australia hoặc New Zealand) và đáp ứng điều kiện cấp visa.
  • Đang theo học, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu tham gia
  • Đối với chương trình nghiên cứu bậc Thạc sĩ, ứng viên không được có trình độ nghiên cứu Thạc sĩ trở lên và với chương trình nghiên cứu bậc Tiến sĩ, ứng viên không được có trình độ nghiên cứu bậc Tiến sĩ trở lên.
  • Hoàn thành chương trình bậc đại học tương đương 4 năm ở Australia (tối thiểu bằng giỏi)

Cách thức nộp hồ sơ: Hoàn thành đơn đăng kí tại https://futurestudents.unimelb.edu.au/admissions/applications/research)

Hạn nộp hồ sơ: Round 1 đã kết thúc vào 31/10/2014. Ứng viên có thể nộp đơn cho Round 2 tới 31/5/2015. Kết quả sẽ được đánh giá dựa trên thành tích học tập và công trình nghiên cứu liên quan tới lĩnh vực theo học và công bố vào 31/7/2015.

Nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan tới học bổng, ứng viên có thể liên lạc địa chỉ sau đây để được giải đáp:

Phone: 13 MELB (13 6352)

Email: 13melb@unimelb.edu.au

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.