Học bổng Nghệ thuật Sáng tạo tại Đại học Massey ở New Zealand, 2018

15/08/2018
 Học bổng Nghệ thuật Sáng tạo tại Đại học Massey ở New Zealand, 2018
Giới thiệu
Mục tiêu của học bổng sáng tạo quốc tế xuất sắc là hỗ trợ sinh viên quốc tế theo học tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Sáng tạo Đại học Massey.
Thông tin học bổng

Đại học Massey là một trường đại học nằm ở Wellington, New Zealand. Đại học Massey có khoảng 35.000 sinh viên, 17.000 trong số đó là sinh viên ngoại ngữ hoặc học tập từ xa.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Cử nhân.

 • Ngành học:  Học bổng có thể được sử dụng trong bất kỳ chương trình Cao đẳng Nghệ thuật Sáng tạo nào sau đây:

       - Cử nhân Thiết kế.

       - Cử nhân Mỹ thuật.

       - Cử nhân nghệ thuật thị giác.

       - Cử nhân Sản xuất Truyền thông Sáng tạo.

       - Cử nhân Thương mại Âm nhạc.

 • Giá trị học bổng:  20.000 đô la NZD cho chương trình 4 năm hoặc 15.000 đô la NZD cho chương trình 3 năm. Đối với các chương trình Chuyển tiếp Đại học, giá trị của Học bổng là tối đa 5.000 NZD mỗi năm.
 • Số lượng học bổng: Không rõ.
 • Đối tượng:  Sinh viên quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận ở  New Zealand

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Sinh viên quốc tế đủ điều kiện đăng ký chương trình học bổng này.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải:

       - Là sinh viên quốc tế trả học phí toàn phần ít nhất một năm (tức là Lớp 12) tại một trường trung học New Zealand và nhận được Chứng chỉ NCEA Cấp 2  được chứng nhận bằng khen hoặc xuất sắc và ít nhất một Nghệ thuật, Thiết kế, Công nghệ hoặc Âm nhạc môn học.

       - Là sinh viên quốc tế tại trường trung học ở một nước khác đã đạt được bằng học 'xuất sắc' tương đương với hệ thống giáo dục New Zealand;

       - Sinh viên quốc tế trả học phí đầy đủ sẽ hoàn thành chương trình Dự bị Đại học (hoặc Chứng chỉ Chuẩn bị Đại học) và đã đạt được trình độ học vấn 'xuất sắc' tương đương với hệ thống giáo dục New Zealand.

       - Là sinh viên quốc tế trả học phí toàn phần đã theo học tại một Chương trình Chuyển tiếp Đại học được chấp thuận (“UTP”) và đã đạt được bằng học 'xuất  sắc' tương đương với hệ thống giáo dục New Zealand.

       - Là một học sinh sẽ thể hiện năng khiếu học thuật cao và cũng thể hiện sự xuất sắc trong ít nhất một môn Nghệ thuật, Thiết kế, Âm nhạc, Truyền thông  sáng tạo hoặc Công nghệ.

       - Ứng viên phải đáp ứng đầu vào đại học New Zealand.

       - Các ứng viên phải nhận được một đề nghị có điều kiện của Place trong một chương trình cử nhân được phê duyệt để được trao học bổng.

       - Đề nghị cấp học bổng cho các ứng viên NCEA được xét khi ứng viên nhận được Bằng khen hoặc Chứng nhận xuất sắc Chứng chỉ NCEA Cấp 3 của họ.

       - Các ứng viên đã đăng ký học chương trình cử nhân tương đương tại đại học New Zealand ở cấp độ cử nhân và những người đang tìm kiếm trợ cấp hoặc           chuyển khoản tín dụng không đủ điều kiện cho học bổng.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu tiếng Anh cần thiết để nhập học vào chương trình học được lựa chọn của họ.

Thủ tục nộp đơn:

Cách đăng ký: Vui lòng điền mẫu đơn đăng ký và gửi email tới creative.international-at-massey.ac.nz.

Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.