Học bổng NEF năm 2015 dành cho nghiên cứu sinh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

08/04/2015
Học bổng NEF năm 2015 dành cho nghiên cứu sinh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Giới thiệu
Kết quả đánh giá sẽ được công bố từ 2-3 tháng sau khi hạn chót đợt 1 và đợt 2 kết thúc.
Yêu cầu
- Là công dân của một quốc gia đang phát triển trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; - Là một nhà nghiên cứu/nhà khoa học hiện đang làm việc toàn thời gian hoặc được ghi danh vào một khóa học tiến sĩ, tiến hành nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, tổ chức có liên quan trong nước (những người làm việc và/hoặc học tập ở nước ngoài không đủ điều kiện.) - Có đủ kinh nghiệm và kỹ năng trong việc thực hiện và quản lý các đề xuất nghiên cứu; - Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh; - Hiện tại không nộp hồ sơ xét học bổng của NEF; và - Không có một nghiên cứu hay dự án nào được tài trợ công bố bởi NEF tại thời điểm nộp đơn.
Thông tin học bổng

Học bổng NEF năm 2015 dành cho nghiên cứu sinh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Học bổng NEF năm 2015 dành cho nghiên cứu sinh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Qũy Môi Trường Thiên Nhiên Nagao sẽ trao học bổng tài trợ nghiên cứu cho ứng viên đến từ các quốc gia phát triển thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Giá trị học bổng tối đa là 500.000 yên Nhật cho mỗi dự án kéo dài trong thời hạn không quá hai năm. Học bổng dành cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu hiện đang làm việc toàn thời gian hoặc đang tham gia khóa học Tiến sĩ tại các viện nghiên cứu cũng như các tổ chức liên quan trong nước. Hạn chót gồm 2 đợt trong năm: 20/04/2015 và 19/10/2015.

Chương trình học bổng tài trợ nghiên cứu sẽ hỗ trợ về mặt tài chính cho các nghiên cứu học thuật cũng như nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tự nhiên ở các quốc gia phát triển thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Với mục tiêu nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học của các dự án nghiên cứu cá nhân trong khu vực, học bổng chỉ dành cho các cá nhân thay vì theo nhóm nhằm tăng cường kĩ năng, kiến thức cũng như kinh nghiệm phục vụ cho quá trình nghiên cứu.

Đơn vị cấp học bổng: Qũy Môi Trường Thiên Nhiên Nagao.

Đối tượng: Công dân các nước đang phát triển thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đều có thể tham gia nộp hồ sơ học bổng này.

Thời hạn học bổng: 2 năm.

Giá trị học bổng: Tối đa là 500.000 yên Nhật cho mỗi dự án trong thời hạn không quá hai năm. Bao gồm:

- Chi phí cần thiết cho lĩnh vực khảo sát và phân tích (ví dụ, dụng cụ lấy mẫu, đội ngũ quản lí, v.v);

- Chi phí sinh hoạt và đi lại cho chuyến đi thực tế (ví dụ, chỗ ở, thực phẩm, phí vận chuyển, v.v);

- Tài liệu tham khảo (ví dụ, báo chí, sách vở, v.v);

- Chi trả tiền lương trong mức giới hạn cho lao động cần thiết phục vụ cho đề xuất nghiên cứu; và

- Các chi phí khác sau khi được Ban Thư ký NEF phê duyệt.

Yếu tố lựa chọn: Các yếu tố sau đây sẽ được xem xét trong quá trình lựa chọn:

- Mức độ liên quan và tầm quan trọng của dự án nghiên cứu đối với việc bảo tồn thiên nhiên;

- Tính độc đáo và chất lượng của đề xuất nghiên cứu;

- Tính khả thi của thiết kế nghiên cứu cũng như kế hoạch, tiến độ thực hiên dự án nghiên cứu;

- Ngân sách hợp lí;

- Thành tích hay kinh nghiệm mà ứng viên đã đạt được trong các lĩnh vực nghiên cứu có liên quan; và

- Phát biểu của người giới thiệu về ứng viên cũng như hồ sơ của ứng viên.

Lưu ý: Kết quả đánh giá sẽ được công bố từ 2-3 tháng sau khi hạn chót đợt 1 và đợt 2 kết thúc.

Yêu cầu: Ứng viên phải: 
- Là công dân của một quốc gia đang phát triển trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương;
- Là một nhà nghiên cứu/nhà khoa học hiện đang làm việc toàn thời gian hoặc được ghi danh vào một khóa học tiến sĩ, tiến hành nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, tổ chức có liên quan trong nước (những người làm việc và/hoặc học tập ở nước ngoài không đủ điều kiện.)
- Có đủ kinh nghiệm và kỹ năng trong việc thực hiện và quản lý các đề xuất nghiên cứu;
- Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh;
- Hiện tại không nộp hồ sơ xét học bổng của NEF; và
- Không có một nghiên cứu hay dự án nào được tài trợ công bố bởi NEF tại thời điểm nộp đơn.

Thời hạn nhận hồ sơ: Hạn chót gồm 2 đợt trong năm: 20/04/2015 và 19/10/2015.

Phương thức nạp đơn: Tất cả tài liệu cần thiết (bao gồm đơn xin xét duyệt học bổng và thư giới thiệu) phải được nộp cho Ban Thư ký NEF qua e-mail dưới dạng file MS Word hay PDF hoặc được gửi qua fax.

Tải xuống đơn xin xét duyệt học bổng theo địa chỉ: https://www.nagaofoundation.or.jp/e/research/forms.html

Xem thêm thông tin: https://www.nagaofoundation.or.jp/e/research/research.html

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.