Học bổng MBA toàn phần học phí tại trường Đại học Queensland, Úc

06/10/2015
Học bổng MBA toàn phần học phí tại trường Đại học Queensland, Úc
Giới thiệu
Trường Kinh doanh Đại học Queensland đang trao 2 suất học bổng toàn phần Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh cho sinh viên quốc tế. Học bổng áp dụng cho đối tượng sinh viên quốc tế xuất sắc theo học chương trình MBA tăng tốc hệ chính quy 12 tháng (và chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh liên thông) vào tháng 1 hàng năm. Số lượng học bổng giới hạn được trao dựa trên tính cạnh tranh của các sinh viên.
Thông tin học bổng

 Đơn vị cấp học bổng: Đại học Queensland, Úc

Ngành học: Quản trị Kinh doanh

Bậc học: Thạc sỹ

 Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Thời hạn: Học bổng áp dụng cho chương trình học MBA chính quy 12 tháng.

Học bổng sẽ được gia hạn vào cuối mỗi kỳ học nếu sinh viên:

-giữ vững điểm số theo yêu cầu học bổng

-có những tiến bộ đáp ứng yêu cầu của học bổng trong suốt quá trình học

-đáp ứng đủ yêu cầu của chương trình học

-liên tục theo học hệ chính quy MBA trong thời gian nhận học bổng

Giá trị học bổng: 

100% học phí đối với số học trình tối thiểu yêu cầu trong chương trình MBA 12 tháng trừ khi có thông báo khác.

Lưu ý: Ứng viên sẽ được thông báo về kết quả học bổng sớm nhất có thể sau hạn chót nhận hồ sơ.

Yêu cầu:

Ứng viên cần nộp hồ sơ xin học Thạc sỹ QTKD chính quy (12 tháng) và đủ điều kiện nhận lời mời nhập học không điều kiện.

Ứng viên cần đáp ứng đủ các tiêu chí nhập học chính thức (bao gồm GMAT, Chứng chỉ trình độ tiếng Anh và kinh nghiệm làm việc).

Thời hạn nhận hồ sơ: 31/10/2015

Phương thức nạp đơn: 

Để có thể ứng tuyển, ứng viên cần:

-Ứng viên cần nộp hồ sơ xin học Thạc sỹ QTKD chính quy (12 tháng) và đủ điều kiện nhận lời mời nhập học không điều kiện. Ứng viên cần đáp ứng đủ các tiêu chí nhập học chính thức (bao gồm GMAT, Chứng chỉ trình độ tiếng Anh và kinh nghiệm làm việc)

-Nộp bài luận cá nhân tối đa 1000 từ (giãn dòng 1.5, phông chữ 12)

-Nộp 2 thư giới thiệu viết tay: 01 từ giảng viên hướng dẫn/người quản lý hiện tại hoặc trước đây; một thư giới thiệu mô tả thông thường về tính cách

-Tham dự phỏng vấn nếu đạt yêu cầu tại Úc hoặc qua điện thoại, skype hoặc các hình thức phỏng vấn họp trực tuyến

-Chưa từng nhận học bổng MBA do trường Kinh doanh Đại học Queensland trao tặng trước đó

-Hồ sơ nộp về trước ngày 31/10 trước năm bắt đầu nhập học cùng thư xin học bổng về hòm thư điện tử của Quản lý Chương trình MBA

Xem thêm thông tin tại website


  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.