Học bổng Lloyd’s Register Educational Trust dành cho chương trình sau đại học, 2012, Anh Quốc

22/03/2015
Học bổng Lloyd’s Register Educational Trust dành cho chương trình sau đại học, 2012, Anh Quốc
Giới thiệu
Học bổng LRET dành cho các sinh viên có nguyên vọng học cao học hệ Master các ngành Công nghệ
Yêu cầu
Học bổng LRET dành cho sinh viên nước Anh, các nước EU và các nước khác, đặc biệt là với các sinh viên có nguyên vọng học cao học hệ Master các ngành Công nghệ tự động hoá (Automotive Engineering), kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering), điện tử - kỹ thuật (Mechatronics), Kỹ thuật thông tin địa lý và vẽ bản đồ (Geoinformation Technology and Cartography), Khoa học phát triển quốc tế và thống kê môi trường (Science for International Development and Environmental Statistics).
Thông tin học bổng

University of Glasgow

Trường học: University of Glasgow

Đối tượng: sinh viên quốc tế.

Chuyên ngành: Công nghệ tự động hoá (Automotive Engineering), kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering), điện tử - kỹ thuật (Mechatronics), Kỹ thuật thông tin địa lý và vẽ bản đồ (Geoinformation Technology and Cartography), Khoa học phát triển quốc tế và thống kê môi trường (Science for International Development and Environmental Statistics)

Mô tả học bổng:

Học bổng LRET dành cho các sinh viên có nguyên vọng học cao học hệ Master các ngành Công nghệ tự động hoá (Automotive Engineering), kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering), điện tữ - kỹ thuật (Mechatronics), Kỹ thuật thông tin địa lý và vẽ bản đồ (Geoinformation Technology and Cartography), Khoa học phát triển quốc tế và thống kê môi trường (Science for International Development and Environmental Statistics).

University of Glasgow

Yêu cầu: Học bổng LRET dành cho sinh viên nước Anh, các nước EU và các nước khác, đặc biệt là với các sinh viên có nguyên vọng học cao học hệ Master các ngành Công nghệ tự động hoá (Automotive Engineering), kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering), điện tử - kỹ thuật (Mechatronics), Kỹ thuật thông tin địa lý và vẽ bản đồ (Geoinformation Technology and Cartography), Khoa học phát triển quốc tế và thống kê môi trường (Science for International Development and Environmental Statistics).

Thời hạn nhận hồ sơ: Vui lòng liên hệ tư vấn viên.

Phương thức nạp đơn: Online.

Xem thêm thông tin: https://www.gla.ac.uk/postgraduate/howtoapplyforataughtdegree/applyonline/

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.