Học bổng Lagrange dành cho sinh viên quốc tế, Pháp 2015

15/05/2015
Học bổng Lagrange dành cho sinh viên quốc tế, Pháp 2015
Thông tin học bổng

Ngành học: Khoa học ứng dụng và Khoa học cơ bản

Bậc học: Thạc sĩ

Loại học bổng: Học bổng bán phần

Quốc gia: Pháp

Đơn vị cấp học bổng: Học viện Lagrange

Giới thiệu học bổng:

Học viện Lagrange cung cấp các suất học bổng dành cho sinh viên quốc tế có nguyện vọng theo đuổi chương trình Thạc sĩ cấp bậc 2 (M2) các ngành, chuyên ngành Vật lí, Vật lí học thiên thể, Vật lí thiên văn hạt, Vũ trụ học, Vật lí hạt nhân. Ứng viên bắt buộc phải có bằng Cử nhân, bằng Thạc sĩ cấp bậc 1, bằng Kĩ sư Vật lí, Thiên văn hoặc Vật lí thiên thể. Học bổng trị giá 1100 euros hằng tháng, cung cấp từ 1/9/2015 đến 30/6/2016 của năm học.

Bạn có thể nộp hồ sơ học bổng vào trường đại học Pierre et Marie Curie (UPMC) với 2 chương trình Thạc sĩ  ( ngành Vật lí) khác nhau:

- NPAC (Nuclei, Particles, Astroparticles and Cosmology / Nuclei, Particles, Astroparticle and Cosmology) – Đại học Pierre and Marie Curie, Đại học Paris Diderot, Đại học Paris Sud.

- AAIS (Astronomy, Astrophysics and Space Engineering / Astronomy, Astrophysics and Space Engineering) – Đại học Pierre and Marie Curie, Đài quan sát Paris, Đại học Paris Diderot, Đại học Paris-Sud, Ecole Normale Supérieure.

Đối tượng học bổng: sinh viên quốc tế

Thời gian học bổng: Thời gian toàn bộ chương trình học từ 1/9/2015 đến 30/6/2016.

Giá trị học bổng:

- 1100 euros/ 1 tháng.
- 450 euros/ 1 tháng trong vòng 3-3,5 tháng thực tập, bao gồm trong chương trình học ( được trợ cấp bởi phòng thực nghiệm lưu trữ).
- 500 euros trợ cấp cho việc lắp đặt các phương tiện nghiên cứu khoa học
- Chi phí đăng kí, bảo hiểm và chi phí đi lại tự túc.

Lưu ý:

Các bạn có thể nộp hồ sơ vào 2 chương trình học bổng khác nhau:

- Chương trình AAIS
- Chương trình NPAC

Và gửi một bản trình bày sự lựa chọn chương trình học nào của bạn đến điều phối viên học bổng [contact]

Yêu cầu:

Ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:
- Nộp bằng Cử nhân, bằng Thạc sĩ bậc 1, bằng Kĩ sư Vật lí/ Thiên văn/ Vật lí học thiên thể ( hoặc các văn bằng tương đương cùng lĩnh vực, được ước tính khoảng 240 tín chỉ trong vòng 4 năm học của Hệ thống quy đổi tín chỉ Châu Âu).
- Có tiểu sử học chuyên sâu về các ngành, chuyên ngành Vật lí, Toán học, Vật lí học thiên thể.
- Tiếng Pháp tốt, đủ chuẩn cho chương trình AAIS. (Astronomy, Astrophysics and Space Engineering / Astronomy, Astrophysics and Space Engineering).

Thời hạn nhận hồ sơ:

- Chương trình NPAC (Nuclei, Particles, Astroparticles and Cosmology / Nuclei, Particles, Astroparticle and Cosmology) : 31/5/2015
- Chương trình AAIS (Astronomy, Astrophysics and Space Engineering / Astronomy, Astrophysics and Space Engineering): 15/6/2015

Phương thức nạp đơn:

Bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 chương trình sau:
- Chương trình AAIS: https://www2.iap.fr/master2/M2AA/Candidature.html
- Chương trình NPAC: https://npac.lal.in2p3.fr/applications/
Vòng phỏng vấn qua skype sẽ được thực hiện sau khi ứng viên lọt qua vòng hồ sơ.

Xem thêm thông tin: https://ilp.upmc.fr/scholars-program.php

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.