Học bổng ICSP dành cho sinh viên quốc tế cần hỗ trợ tài chính tại trường ĐH Oregon, Mỹ

11/09/2015
Học bổng ICSP dành cho sinh viên quốc tế cần hỗ trợ tài chính tại trường ĐH Oregon, Mỹ
Thông tin học bổng

 Sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn có thể ứng tuyển vào học bổng International Cultural Service Program (ICSP).  Học bổng ICSP yêu cầu các sinh viên quốc tế có bài thuyết trình giới thiệu về quốc gia của họ cho trẻ em, các tổ chức cộng đồng và toàn thể giảng viên, nhân viên, sinh viên của trường Đại học Oregon.

Tổ chức cấp: Đại học Oregon

Quốc gia: Mỹ

Ngành học: Bất kỳ ngành học được đào tạo tại trường

Bậc học: Cử nhân

Đối tượng: Sinh viên quốc tê

Giá trị học bổng:

Học bổng cung cấp khoản miễn giảm học phí từ $9,000 đến $27,000

Thời hạn học bổng: -

Yêu cầu lựa chọn: Ứng viên là sinh viên quốc tế muốn được hỗ trợ tài chính và đạt thành tích xuất sắc

Yêu cầu: 

-Ứng viên được nhận vào học tại trường ĐH Oregon. Các sinh viên mới phải nộp đơn xin nhập học tại trường năm học 2016-2017 trước ngày 15/01/2016

-Ứng viên không phải công dân Mỹ, cư dân thường trú tại Mỹ hoặc đủ điều kiện nhận hõ trợ tài chính Liên bang Mỹ

-Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ tài chính

-Đáp ứng được điểm GPA tổi thiểu 3.0/4.0

-Sau khi được chọn, ứng viên phải đồng ý hoàn thành khóa học văn hóa 80 giờ/năm theo yêu  cầu của chương trình

Thời hạn nộp đơn: Hạn chót nộp đơn là ngày 15/01/2016

Phương thúc nộp đơn: 

Đơn đăng ký và các tài liệu hỗ trợ phải được nộp đến IA (International Affairs) trước ngày 15/01/2016. Hồ sơ đăng ký nộp đến Văn phòng tuyển sinh sẽ không được chấp nhận

Xem thông tin chi tiết tại website: https://international.uoregon.edu/isss/scholarships/icsp-scholarships

 

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.