Học bổng EHA-ISTH dành cho nghiên cứu sinh quốc tế, Đan Mạch 2015

03/07/2015
Học bổng EHA-ISTH dành cho nghiên cứu sinh quốc tế, Đan Mạch 2015
Thông tin học bổng

European Hematology Association (EHA) và the International Society of Thrombosis and Haemostasis (ISTH) đồng phối hợp cung cấp nhiều suất học bổng cho sinh viên có nguyện vọng nghiên cứu sâu hơn các chuyên ngành Y học như Sinh lý máu đông, Vấn đề chảy máu và Chứng nghẽn mạnh. Có thể nói, đây là các chuyên ngành “khan hiếm” được đào tạo và tạo điều kiện nghiên cứu trên thế giới. Ứng viên ở châu Âu hoặc ngoài khu vực này đều có cơ hội nộp hồ sơ vào học bổng này. 
Khi hết năm học đầu tiên, nghiên cứu sinh phải hoàn tất và nộp bảng báo cáo tạm thời về quá trình thực hiện dự án nghiên cứu và tóm tắt việc sử dụng trợ cấp học bổng.Đến hết năm học thứ 2 nghiên cứu sinh bắt buộc phải nộp bảng báo cáo chính thức và đây cũng là bản báo cáo cuối cùng của chương trình học. 

Chuyên ngành: Một số chuyên ngành Y học như Sinh lý máu đông, Vấn đề chảy máu và Chứng nghẽn mạnh
Bậc học: Nghiên cứu sinh
Đơn vị cấp học bổng:
 European Hematology Association (EHA) and the International Society of Thrombosis and Haemostasis (ISTH), quốc gia Đan Mạch
Thời hạn học bổng: tối đa 2 năm
Giá trị học bổng: 50 000 € / 1 năm
Tiêu chí lựa chọn: Hội đồng của cả 2 đơn vị EHA và ISTH sẽ cùng xét duyệt hồ sơ học bổng và chọn ra những ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện đã nêu.
Lưu ý: Kết quả sẽ được thông báo và 15/11/2015
Đơn xin học bổnghttps://www5.shocklogic.com/scripts/jmevent/Abstract.asp?Client_Id=%27EHA%27&Project_Id=%27ISTH2015%27&Form_Id=&Language_Code=

Yêu cầu: 
- Phải có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ
- Ứng viên là Thạc sĩ ( Medical Doctor) phải tốt nghiệp cách đây 12 năm, - Tiến sĩ phải ít hơn 8 năm làm việc và nghiên cứu sau khi tốt nghiệp. Ứng viên có cả bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ phải tốt nghiệp cách đây trong vòng 12 trở lại.
- Ứng viên phải là thành viên EHA hoặc Khách của EHA hoặc là thành viên của ISTH phải trả lệ phí thành viên.
- Phải nghiên cứu lĩnh vực “được đề nghị cho ứng viên”, ban tổ chức học bổng cũng sẽ cân nhắc những dự án nghiên cứu cơ bản, tịnh tiến hoặc lâm sàn.
- Ứng viên sinh sống trong hoặc ngoài khu vực châu Âu. Việc thay đổi nơi sinh sống của bạn cũng sẽ được xem xét.
- Người nhận được học bổng phải nộp kết quả nghiên cứu cho Hội đồng thường niên của EHA hoặc ISTH.
- Ứng viên không được trợ cấp kinh phí để phát triển sự nghiệp khác từ EHA tại thời điểm nộp hồ sơ.
Thời hạn nhận hồ sơ: 03/08/2015
Phương thức nộp đơn: 
- Tải mẫu hồ sơ về (how to apply)
- Hoàn thành tất cả thông tin và nộp bản hồ sơ học bổng ( theo mẫu đã tải về) vào hệ thống nộp hồ sơ trực tuyến
- Hoàn thành tất cả các phần trong mẫu hồ sơ, bao gồm các trang bổ sung khi cần thiết
- Ứng viên nộp hồ sơ học bổng thông qua hệ thống trực tuyến của EHA. 
- Nếu có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ địa chỉ grants-at-ehaweb.org
- Lưu ý: lưu tất cả tài liệu dưới dạng 1 file PDF duy nhất : LastName_FirstName-EHA-ISTHFellowship2014.pdf
Xem thêm thông tin: https://www.ehaweb.org/career/career-development-grants/eha-isth-joint-fellowship-2/

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.