Học bổng đô thị hóa Lendlease Bradfield tại Đại học Sydney, Úc

17/08/2018
 Học bổng đô thị hóa Lendlease Bradfield tại Đại học Sydney, Úc
Giới thiệu
Học bổng nhằm mục đích phát triển tiềm năng của sinh viên và nuôi dưỡng những ứng viên có tầm nhìn mong muốn định hình tương lai của thành phố.
Thông tin học bổng

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Đại học, sau đại học.

 • Ngành học: Nghệ thuật và Khoa học Xã hội, Kỹ thuật và Công nghệ thông tin, Kiến trúc, Thiết kế và Quy hoạch,  Kinh doanh.
 • Giá trị học bổng:  10.000 đô la/ năm.
 • Đối tượng: Sinh viên quốc tế.
 • Số lượng học bổng: Không rõ.
 • Học bổng  có thể được nhận tại Úc

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Sinh viên quốc tế đủ điều kiện đăng ký học bổng này.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu:

        - Đang theo học năm thứ nhất hoặc năm thứ hai.

        - Có Điểm trung bình có trọng số (WAM) ít nhất là 65.

        - Ứng viên phải thực hiện các nghiên cứu trong một trong các khoa được liệt kê sau đây: Nghệ thuật và Khoa học Xã hội, Kỹ thuật và Công nghệ thông tin,            Kiến trúc, Thiết kế và Quy hoạch, Kinh doanh.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký:  Đăng ký trực tuyến.

          Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

          Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.