Học bổng của Ngân hàng thế giới Nhật Bản (JJ/WBGSP), 2015

15/03/2015
Học bổng của Ngân hàng thế giới Nhật Bản (JJ/WBGSP), 2015
Giới thiệu
100% học phí, chi phí đi lại, bảo hiểm y tế, chi phí sinh hoạt hàng tháng và sách vở.
Yêu cầu
- Là công dân của một quốc gia thuộc thành viên của Ngân hàng Thế Giới (World Bank) - Không phải là một công dân kép của bất kì nước công nghiệp phát triển nào (người 2 quốc tịch) - Không phải là Giám đốc điều hành, nhân viên của nhóm Ngân hàng Thế Giới (the World Bank, International Finance Corporation, International Development Association, Multilateral Investment Guarantee Agency, and International Center for Settlement of Investment Disputes), tư vấn viên hoặc thân nhân của những người nói trên - Tốt nghiệp đại học hoặc bằng cấp tương đương trước năm 2012 - Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm liên quan đến sự phát triển - Được chấp nhận vô điều kiện (trừ chi phí) để ghi danh trong năm học tới tại một trong các trường tham gia chương trình, mà nằm bên ngoài đất nước của ứng viên - Có sức khỏe tốt được xác nhân của bác sĩ
Thông tin học bổng

World Bank

World Bank

Ngân hàng thế giới Nhật Bản hỗ trợ cho các bạn sinh viên của các nước đang phát triển để theo học chương trình Thạc sĩ từ các trường đại học được ưu tiên và đối tác trên toàn thế giới. Những người nhận được học bổng sẽ trở về để góp phần vào sự phát triển đất nước

Đối tượng: công dân của các nước đang phát triển

Giá trị học bổng: 100% học phí, chi phí đi lại, bảo hiểm y tế, chi phí sinh hoạt hàng tháng và sách vở.

Note:

- Danh sách các trường ưu tiên

- Danh sách các trường đối tác

- Danh sách các nước đang phát triển

- Thông tin chi tiết học bổng download tại đây

Yêu cầu:

Ứng viên phải đáp ứng được các yếu tố sau:
- Là công dân của một quốc gia thuộc thành viên của Ngân hàng Thế Giới (World Bank)
- Không phải là một công dân kép của bất kì nước công nghiệp phát triển nào (người 2 quốc tịch)
- Không phải là Giám đốc điều hành, nhân viên của nhóm Ngân hàng Thế Giới (the World Bank, International Finance Corporation, International Development Association, Multilateral Investment Guarantee Agency, and International Center for Settlement of Investment Disputes), tư vấn viên hoặc thân nhân của những người nói trên
- Tốt nghiệp đại học hoặc bằng cấp tương đương trước năm 2012
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm liên quan đến sự phát triển
- Được chấp nhận vô điều kiện (trừ chi phí) để ghi danh trong năm học tới tại một trong các trường tham gia chương trình, mà nằm bên ngoài đất nước của ứng viên
- Có sức khỏe tốt được xác nhân của bác sĩ

Thời hạn nhận hồ sơ: 19/3/2015

Phương thức nạp đơn: Ứng viên phải chọn chương trình học Thạc sĩ tại một trong những trương tham gia chương trình, đông thời cũng nộp đơn trực tiếp xin học bổng JJ/WBGSP. Deadline nộp đơn xin học bổng JJ/WBGSP là 19/3/2015

Xem thêm thông tin: https://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EXTWBISFP/EXTJJWBGSP/0,,contentMDK:20285740~menuPK:556575~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:551644,00.html

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.