Học bổng của IMTFI, Hoa Kì kêu gọi đề xuất nghiên cứu từ công dân các nước đang phát triển giai đoạn 2015-2016

16/03/2015
Học bổng của IMTFI, Hoa Kì kêu gọi đề xuất nghiên cứu từ công dân các nước đang phát triển giai đoạn 2015-2016
  • Khu vực: Châu Mỹ
  • Quốc gia: Mỹ
  • Hạn nộp hồ sơ: 01/04/2015
Giới thiệu
Viện sẽ trích ra từ ngân sách tối đa $20,000 sử dụng để chi trả chi phí nghiên cứu trực tiếp
Yêu cầu
Thông báo kêu gọi đề xuất nghiên cứu này mở cửa đối với những nhà nghiên cứu đang làm việc tại các nước đang phát triển. Ứng viên đã được nhận hỗ trợ từ đợt kêu gọi trước vẫn được chào đón tham gia nộp hồ sơ, tuy nhiên các ứng viên mới sẽ được ưu tiên.
Thông tin học bổng

Đại học California

Đại học California

Viện Tiền Tệ, Công Nghệ và Phổ Cập Dịch Vụ Tài Chính (IMTFI), Trường Khoa Học Xã Hội thuộc Đại Học California hằng năm đều kêu gọi những dự án nghiên cứu đến từ công dân các nước đang phát triển. Thông báo này nhằm mục đích tìm kiếm những dự án sáng tạo trong việc hỗ trợ những người có thu nhập thấp (dưới $1/ngày) sử dụng tiền tệ như một phương tiện để tích lũy, tích trữ và trao đổi giá trị. Viện sẽ trích ra từ ngân sách tối đa $20,000 sử dụng để chi trả chi phí nghiên cứu trực tiếp, vì vậy Viện sẽ chủ yếu xem xét đến các đề xuất nghiên cứu chỉ yêu cầu lượng vốn từ $5,000 đến $15,000. Hạn chót nộp hồ sơ là 01/04/2015.

Viện Tiền Tệ, Công Nghệ và Phổ Cập Dịch Vụ Tài Chính (IMTFI) thuộc Đại Học California, Irvine, Hoa Kì đang tìm kiếm những dự án sáng tạo trong việc hỗ trợ những người có thu nhập thấp (dưới $1/ngày) sử dụng tiền tệ như một phương tiện để tích lũy, tích trữ và trao đổi giá trị. IMTFI kêu gọi những đề xuất nghiên cứu về khả năng ứng dụng công nghệ thanh toán kỹ thuật số đối với khu vực dân cư nghèo khó trên thế giới. Vì lẽ đó, họ đặc biệt quan tâm đến thái độ của người tiêu dùng thu nhập thấp ở các nước đang phát triển đối với tiềm năng ngày càng lớn của thanh toán kỹ thuật số. Từ dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại di động đến nhiều dịch vụ mới ra đời trong lĩnh vực bảo hiểm và đầu tư, ví tiền di động đang ngày càng trở nên quan trọng hơn.  Thay đổi trong hệ thống pháp lý cũng đã mở ra những cơ hội mới, thông qua khả năng tương tác, thanh toán giữa các ngân hàng, cũng như những hệ quả khác đối với những phát minh trong lĩnh vực thanh toán di động và kỹ thuật số. Tuy vậy, họ vẫn giữ mối quan tâm đối với sự xuất hiện của mối liên hệ giữa các nền tảng thanh toán kỹ thuật số và hình thái tiền tệ cũng như các hình thức chuyển tiền truyền thống. Các vấn đề thực tế mà người tiêu dùng phải đối mặt trong việc áp dụng nền tảng thanh toán kỹ thuật số vì lí do tuổi tác, khuyết tật, cấp bậc, giới tính hay hoàn cảnh xã hội, kinh tế, văn hóa khác cũng được đặc biệt quan tâm.

Đơn vị cấp học bổng: Viện Tiền Tệ, Công Nghệ và Phổ Cập Dịch Vụ Tài Chính (IMTFI), Trường Khoa Học Xã Hội thuộc Đại Học California, Hoa Kì.

Đối tượng: Công dân các nước đang phát triển (Vietnam, Afghanistan, Gambia, Mozambique, Bangladesh, The Guinea, Myanmar, Benin, Guinea-Bissau, Nepal, Burkina Faso, Haiti, Niger, Burundi, Kenya, Rwanda, Cambodia, Korea, Dem Rep., Sierra Leone, Central African Republic, Kyrgyzstan, Somalia, Liberia, Tajikistan, Comoros, Madagascar, Tanzania, Malawi, Togo, Congo, Dem. Rep, Eritrea, Mali, Uganda, Ethiopia, Mauritania, Zimbabwe, Albania, Indonesia, Samoa, Armenia, India, Sao Tome and Principe, Belize, Iraq, Senegal, Bhutan, Kiribati, Solomon Islands, Bolivia, Kosovo, South Sudan, Cameroon, Laos, Sri Lanka, Cape Verde, Lesotho, Sudan, Congo, Rep., Marshall Islands, Swaziland, Ivory Coast, Micronesia, Federated States of Micronesia, Syrian Arab Republic, Djibouti, Moldova, Timor-Leste, Egypt, Arab Rep., Mongolia, Tonga, El Salvador, Morocco, Ukraine, Fiji, Nicaragua, Uzbekistan, Georgia, Nigeria, Vanuatu, Ghana, Pakistan, Guatemala, Papua New Guinea, West Bank and Gaza, Guyana, Paraguay, Yemen, Rep., Honduras, Philippines, Zambia, Angola, Ecuador, Palau, Algeria, Gabon, Panama, American Samoa, Grenada, Peru, Antigua and Barbuda, Iran, Islamic Rep., Romania, Argentina, Jamaica, Russian Federation, Azerbaijan, Jordan, Serbia, Belarus, Kazakhstan, Seychelles, Bosnia and Herzegovina, Latvia, South Africa, Botswana, Lebanon, St. Lucia, Brazil, Libya, St. Vincent and the Grenadines, Bulgaria, Lithuania, Suriname, Chile, Macedonia, Thailand, China, Malaysia, Tunisia, Colombia, Maldives, Turkey, Costa Rica, Mauritius, Turkmenistan, Cuba, Mexico, Tuvalu, Dominica, Montenegro và Uruguay).

Thời hạn học bổng: Viện Tiền Tệ, Công Nghệ và Phổ Cập Dịch Vụ Tài Chính (IMTFI), Trường Khoa Học Xã Hội thuộc Đại Học California hằng năm đều kêu gọi đề xuất dự án nghiên cứu kéo dài trong 1 năm.

Giá trị học bổng: Viện sẽ trích ra từ ngân sách tối đa $20,000 sử dụng để chi trả chi phí nghiên cứu trực tiếp, vì vậy Viện sẽ chủ yếu xem xét đến các đề xuất nghiên cứu chỉ yêu cầu lượng vốn từ $5,000 đến $15,000.

Yếu tố lựa chọn:

Các đề xuất sẽ được đánh giá theo năm tiêu chí sau đây. Mỗi một trong các tiêu chí phải được đề cập trong đề xuất đó:

- Khả năng của ứng viên: Ứng viên có bất kì tài liệu theo dõi quá trình thực hiện nghiên cứu đủ chất lượng để xuất bản không? Tổ chức làm việc của ứng viên có đủ thẩm quyền để thông qua nguồn tài trợ cho dự án không? Giám khảo sẽ đánh giá ứng viên thông qua quá trình đào tạo cũng như hồ sơ nghiên cứu trước đó.

- Mức độ phù hợp của dự án với mục tiêu mà IMTFI hướng đến: Đề xuất có nhắc đến các vấn đề còn tồn tại trong phương thức sử dụng tiền tệ và thanh toán tiền tệ hiện nay của người dân nghèo hay không? Hoặc đề xuất có mở ra tiềm năng trong việc ứng dụng hệ thống thanh toán bằng công nghệ mới thay thế phương thức sử dụng tiền tệ và thanh toán tiền tệ cũ của người dân nghèo hay không? Liệu dự án có tập trung vào nhóm dân cư nghèo nhất ở các nước đang phát triển không, trong trường hợp này được định nghĩa là những người có mức thu nhập dưới $1/ngày?

- Phương pháp/Tính khả thi: Liệu dự án có kế hoạch hợp lí để tiếp cận đối tượng mục tiêu không? Khả năng thành công của kế hoạch này là bao nhiêu? Phương pháp tiếp cận có hiệu quả hay không? Ứng viên có thể hoặc bắt buộc phải phát huy những kĩ năng cũng như phương pháp cần thiết để thực hiện kế hoạch này hay không?

- Ý nghĩa: Kết quả của dự án nghiên cứu này có làm sáng tỏ những vấn đề quan trọng hay không? Dự án có khả năng chuyển đổi hay mở rộng không? Dự án liệu sẽ cung cấp kiến thức khái quát và/hoặc dẫn đến kiến thức chuyên sâu về một vùng miền, một nhóm dân cư, hoặc một hoạt động cụ thể hay không?

- Tính sáng tạo: Dự án chỉ đơn thuần là sao chép kết quả của nghiên cứu hiện tại hay nó sẽ đóng góp những kiến thức mới, phương pháp mới, hay câu hỏi nghiên cứu mới?

Lưu ý: Kết quả sẽ được thông báo vào ngày 01/07/2015.

Yêu cầu: Thông báo kêu gọi đề xuất nghiên cứu này mở cửa đối với những nhà nghiên cứu đang làm việc tại các nước đang phát triển. Ứng viên đã được nhận hỗ trợ từ đợt kêu gọi trước vẫn được chào đón tham gia nộp hồ sơ, tuy nhiên các ứng viên mới sẽ được ưu tiên.

Thời hạn nhận hồ sơ: 01/04/2015.

Phương thức nạp đơn:

Ứng viên cần nộp đề xuất nghiên cứu của mình thông qua Giám đốc phụ trách việc nộp đề xuất dự án tại trang web của IMTFI (qua địa chỉ: https://imtfi.submittable.com/submit/37671). IMTFI sẽ không chấp nhận những đề xuất được gửi qua email. Nếu bạn không thể nộp đề xuất trực tuyến, bạn có thể fax hoặc gửi đề xuất nghiên cứu của bạn thông qua bất kỳ dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh nào khác. Đề xuất phải được đệ trình dưới dạng văn bản và phải bao gồm tất cả những điều sau đây để có thể được xem xét:
- Tóm tắt đề xuất: Không quá 300 từ.
- Nội dung dự án: Không quá 10 trang, cách dòng đôi, kèm theo một thư mục tài liệu tham khảo được trích dẫn.
- Bảng kê công việc: Sử dụng các dấu chấm lớn để chỉ định công việc phải thực hiện và hoàn thành, kết hợp phương pháp với thời gian biểu. Yêu cầu lựa chọn ngày 01 tháng 10 năm 2015 là ngày bắt đầu của dự án, đảm bảo rằng dự án sẽ kéo dài không quá 12 tháng (1-2 trang).
- Sơ yếu lý lịch: Một bản sao Sơ yếu lý lịch hoặc CV tóm tắt của tất cả những người tham gia dự án (2 trang).
- Ngân sách và Sử dụng ngân sách: Sử dụng mẫu đơn đăng kí ngân sách (phiên bản Word có thể được tìm thấy trên trang web: https://www.imtfi.uci.edu/imtfi_Y7cfp_2015.php). 
Xin vui lòng cung cấp chi tiết, đầy đủ danh sách các loại chi phí cụ thể và lí giải về tính cấp thiết của dự án.

Xem thêm thông tin: https://www.imtfi.uci.edu/

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.