Học bổng Cử nhân Toàn phần, Cao Đẳng Eureka, Mỹ, 2018

07/02/2018
Học bổng Cử nhân Toàn phần, Cao Đẳng Eureka, Mỹ, 2018
Giới thiệu
Học bổng Lãnh đạo Ronald W. Reagan mời các ứng viên nộp đơn để theo đuổi chương trình đại học vào mùa thu 2018. Học bổng dành cho ứng viên trên toàn thế giới.
Thông tin học bổng

 

 

Image result for Eureka college

Mục đích của học bổng là tạo ra các sinh viên có trách nhiệm với kiến thức cần thiết cùng kỹ năng chuyên nghiệp và lãnh đạo quốc gia.

Hình ảnh có liên quan

Cao đẳng Eureka là trường cao đẳng khoa học nhân văn ở Eureka, Illinois, liên kết bởi hiệp ước với Nhà thờ Tin Lành (Disciples of Christ). Trường tập trung vào sự phát triển giữa kiến thức và nhân cách.

Bậc học: Cử nhân.

Ngành học: Các ngành học được đào tạo tại trường.

Giá trị học bổng: Toàn phần.

Quốc tịch: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận tại Mỹ.

Yêu cầu:

Điều kiện nhập học:

 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đạt những yêu cầu sau:
  • Ứng viên chưa học đại học
  • Phải nộp đơn nhập học cho Cao đẳng Eureka
  • Điểm tối thiểu SAT tổng hợp là 1160 hoặc ACT 25
  • GPA tích lũy tối thiểu 3.0/4.0
  • Ba thư giới thiệu, tối thiểu một thư từ người dạy hiện tại.
 • Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên phải đạt yêu cầu tiếng Anh của trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

01/03/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Quy trình nộp đơn là trực tuyến tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

 Theo Scholarship planet 

 

 

 
 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.