Học bổng Cộng đồng tại Đại học British Columbia, Canada 2015

05/05/2015
Học bổng Cộng đồng tại Đại học British Columbia, Canada 2015
Thông tin học bổng

Ngành học: Học bổng hướng tới gắn kết mối quan hệ lợi ích hữu cơ giữa những kiến thức sinh viên được học và các nguồn lực từ khu vực công - tư để đóng góp vào lợi ích chung của cộng đồng thông qua: nâng cao năng lực, học bổng, các hoạt động sáng tạo, ham học hỏi; nâng cao chương trình khung, dạy và học; cung cấp các sinh viên có kiến thức và cam kết rõ ràng; và hoặc giải quyết hoặc hỗ trợ giải quyết các vấn đề hệ trọng.

Bậc học: Tiến sỹ thông qua viết luận án tại UBC.

Loại học bổng: Học bổng bán phần

Quốc Gia: Canada

Đơn vị cấp học bổng: Đại học British Columbia (UBC)

Giới thiệu học bổng:

Đại học British Columbia.

Đại học British Columbia (UBC), được thành lập vào năm 1908, là một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Canada và luôn được xếp trong top 40 trên thế giới. Trường thu hút 58.000 du hoc sinh và sinh viên từ khắp Canada và các quốc gia trên toàn thế giới tới học tập và nghiên cứu.

Đại học British Columbia (UBC) đang kêu gọi các ứng viên Canada và quốc tế ứng tuyển các suất học bổng của trường. Học bổng áp dụng cho sinh viên theo học bậc Tiến sỹ  bày tỏ sự quan tâm tới việc liên kết lĩnh vực học tới lợi ích chung của cộng đồng và lồng ghép các hình thức học tập và làm việc sâu rộng, liên quan tới sự nghiệp lựa chọn vào quá trình học Tiến sỹ. Học bổng sẽ trao cho tối đa 50 sinh viên trong năm học 2015-2016. Giá trị mỗi học bổng lên tới $10.000 dành cho việc hỗ trợ các luận án mang tính sáng tạo mà sinh viên chưa có khả năng thựcac hiện. Hạn chót nhận hồ sơ vào ngày 15/05/2015

Đối tượng: Sinh viên Canada và sinh viên quốc tế.

Số lượng: Học bổng trao cho tối đa 50 sinh viên trong năm học 2015-2016.

Thời hạn: Ứng viên có thể gia hạn học bổng trong năm thứ hai.

Giá trị học bổng: Giá trị mỗi học bổng lên tới $10.000 dành cho việc hỗ trợ các luận án mang tính sáng tạo mà sinh viên chưa có khả năng thực hiện. Khoản tiền này được dùng cho việc:

- Phụ cấp cho sinh viên, trong trường hợp khoản hỗ trợ hiện có của sinh viên không cho phép thực hiện các dự án thay thế.

- Trợ cấp nghiên cứu

- Trợ cấp phát triển nghề nghiệp liên quan tới lĩnh vực thí sinh đã chọn và nhận học bổng.

- Trợ cấp đi lại cho các công trình mang tính hợp tác.

Tiêu chí lựa chọn: Việc tuyển lựa dựa trên các tiêu chí sau:

- Những thành tích và tiềm năng của ứng viên. Tính cụ thể của từng mối quan tâm và thành tích cũng rất quan trọng, bên cạnh đó là những minh chứng cho năng lực của ứng viên đối với dự án đề xuất.

- Chất lượng của học bổng đề xuất. Xem xét đáp ứng các nhân tố sau: Công trình nghiên cứu đòi hỏi năng lực trong ngành học và/hoặc trong các phương pháp luận; mục tiêu rõ ràng, thực tế và chỉ ra những câu hỏi cốt yếu; đưa ra phương pháp thích hợp để đạt được mục tiêu; có những kế hoạch thích hợp và hiệu quả để thực hiện công trình; công trình có ý nghĩa và khả năng đóng góp vì lợi ích chung của cộng đồng.

- Ứng viên có nhu cầu tài trợ thay thế.

- Trường cũng cân nhắc tính tiên phong giữa các chủ đề nghiên cứu.

Lưu ý: Kết quả sẽ được thông báo tới ứng viên vào nửa cuối tháng sáu.

Yêu cầu:

- Nghiên cứu sinh từ năm 1- 5 (đối với cả hai đối tượng cần tài trợ trong năm nhất hoặc năm hai).
- Công dân Canada, thường trú nhân và sinh viên quốc tế đều có thể ứng tuyển.

Thời hạn nhận hồ sơ: 15/05/2015

Phương thức nạp đơn:

Hồ sơ ứng tuyển nộp qua hòm thư điện tử của cô Lisa Pountney trước ngày 15/05/2015 và bao gồm các thông tin sau:
- Tên, mã sinh viên, thông tin liên lạc, đang học thạc sỹ năm thứ mấy và chương trình học.
- Thư bày tỏ mục đích (tối đa một trang)
- CV (CCV)
- Đề xuất nghiên cứu, trong đó tóm tắt thời gian thực hiện nghiên cứu nếu có (tối đa 2 trang)
- Thư giới thiệu của giáo vien hướng dẫn trong đó chỉ rõ năng lực của sinh viên trong công trình đề xuất và cách thức hỗ trợ sinh viên trong lĩnh vực tiên phong để nhận học bổng cộng đồng.

Ứng viên yêu cầu tài trợ nộp thêm:
- Số tiền yêu cầu, mục đích sử dụng đề xuất và phân bổ ngân sách sử dụng trong thời gian nhận tài trợ
- Nếu cần hỗ trợ phụ cấp, lưu ý nộp kèm: chi tiết về khoản tài trợ đang nhận từ các nguồn; hồ sơ ứng tuyển các học bổng khác từ khi theo chương trình Tiến sỹ và lý giải tại sao các trợ cấp trên không đủ hoặc ứng viên không nhận được.
- Trong trường hợp có người đồng thực hiện nghiên cứu, vui lòng cung cấp: họ tên, tổ chức, thông tin liên lạc và thư hỗ trợ.

Xem thêm thông tin: https://www.grad.ubc.ca/awards/ubc-public-scholars-award

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.