Học bổng chính phủ Ireland cho các khóa học thạc sĩ và tiến sĩ dành cho sinh viên quốc tế, 2019

08/10/2018
Học bổng chính phủ Ireland cho các khóa học thạc sĩ và tiến sĩ dành cho sinh viên quốc tế, 2019
Giới thiệu
Tổng giá trị của Học bổng Sau đại học của Chính phủ Ireland và tất cả Học bổng đối tác tài trợ chiến lược sẽ lên đến tối đa 24.000 €/ năm , bao gồm cả khoản trợ cấp sinh hoạt.
Thông tin học bổng

 Học bổng Sau đại học của Chính phủ Ireland nhằm hỗ trợ các nghiên cứu sinh và tiến sĩ theo đuổi, hoặc có ý định theo đuổi, nghiên cứu toàn thời gian trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Thạc sĩ và tiến sĩ.
 • Ngành học:  Học bổng được trao trong bất kỳ ngành nào, dựa trên HEI của Ireland.
 • Giá trị học bổng : Bao gồm :

- Phụ cấp 16.000 € / năm.

- Các khoản phí hỗ trợ khác tối đa là 5.750 € /năm.

- Chi phí hỗ trợ nghiên cứu là 2.250 € / năm.

 • Số lượng học bổng:  200 suất.
 • Đối tượng :  Ứng viên quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận ở  Ireland.

Yêu cầu :

 • Các nước đủ điều kiện:  Ứng viên quốc tế có thể nộp đơn xin học bổng này.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau :

- Ứng viên không được nộp nhiều đơn xin học bổng.

- Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Ứng viên quốc tế phải đáp ứng các tiêu chí về ngôn ngữ do học bổng đề ra.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký:  Đăng ký trực tuyến.

Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.