Học bổng Chính phủ Hà Lan cho sinh viên quốc tế, 2018-2019

19/09/2018
Học bổng Chính phủ Hà Lan cho sinh viên quốc tế, 2018-2019
Giới thiệu
Học bổng nhằm nâng cao hồ sơ của giáo dục đại học Hà Lan và khuyến khích việc du học tại Hà Lan. Học bổng Chính phủ Hà Lan được tài trợ bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà Lan cũng như một số trường đại học nghiên cứu Hà Lan và các trường đại học khoa học ứng dụng.
Thông tin học bổng

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Cử nhân hoặc thạc sĩ.
 • Ngành học: Tất cả các ngành học có chương trình giảng dạy tại trường.
 • Giá trị học bổng:  5.000 €.
 • Số lượng học bổng: Không rõ.
 • Đối tượng : Ứng viên quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận tại  Hà Lan.

Yêu cầu:

 • Các nước đủ điều kiện: Ứng viên quốc tế.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau :

- Ứng viên không đến từ khu vực kinh tế Châu Âu .

- Đang xin học chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ toàn thời gian tại một trong những cơ sở giáo dục đại học của Hà Lan.

- Đáp ứng các yêu cầu cụ thể của trường đại học bạn chọn.

- Không có bằng cấp từ một cơ sở giáo dục ở Hà Lan.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Ứng viên quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh do học bổng đề ra.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký:  Tìm chương trình học của bạn trong danh sách các trường đại học nghiên cứu tại đây hoặc trong danh sách các trường đại học khoa học ứng dụng tại đây. Bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về thủ tục đăng ký và thời hạn trong các liên kết trên. Trường sẽ liên hệ với bạn nếu bạn được nhận học bổng.

Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.