Học bổng Chính phủ Australia

31/01/2015
Học bổng Chính phủ Australia
Giới thiệu
Chương trình hỗ trợ phát triển quốc tế của Chính phủ Australia nhằm giúp Việt Nam đạt các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020.
Thông tin học bổng

Chương trình hỗ trợ phát triển quốc tế của Chính phủ Australia nhằm giúp Việt Nam đạt các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020.

Học bổng Chính phủ Australia là một cấu thành quan trọng của chương trình trợ giúp Chính phủ Australia dành cho Việt Nam và nhằm giúp đáp ứng các nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực ưu tiên.

Học bổng Chính phủ Australia là học bổng toàn phần dành cho các công dân Việt Nam xin học bậc sau đại học (Thạc sỹ và Tiến sỹ) tại các trường đại học uy tín Australia.

Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn và năng lực cá nhân, thành tích học tập, và quan trọng nhất là khả năng đóng góp và ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển của Việt Nam.

Chương trình khuyến khích nam, nữ, đặc biệt người dân tộc thiểu số, từ các tỉnh và vùng nông thôn, nếu đáp ứng các tiêu chí tuyển chọn nộp đơn xin học bổng.

Những ứng viên thuộc diện khó khăn – người khuyết tật và người ở vùng nông thôn nghèo theo qui định được đặc biệt xem xét.

Từ năm 1974, trên 4.000 sinh viên Việt Nam đã học tập tại các trường đại học Australia bằng học bổng Chính phủ Australia. Nhiều người – Cựu sinh viên Học bổng Chính phủ Australia vẫn đang tiếp tục học tập và tạo ra những thay đổi quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam.  Thông tin về sự đóng góp của các sinh viên Việt Nam đã nhận học bổng cho sự phát triển của Việt nam có thể truy cập tại đây.

Các công dân Việt Nam cũng có thể nộp đơn xin Học bổng Endeavour Australia ngắn hạn và dài hạn.

Quản lý Chương trình Học bổng

Thay mặt Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT), Văn phòng Học bổng Australia tại Việt Nam (AAV) thực hiện chương trình Học bổng Chính phủ Australia.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) là cơ quan đối tác đại diện cho Chính phủ Việt Nam trong chương trình Học bổng Chính phủ Australia.

Theo australiaawardsvietnam.org

Xem bản gốc tại đây

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.