Học bổng Cao học Alumni Study Award 2012, University of Sussex, Anh

21/03/2015
Học bổng Cao học Alumni Study Award 2012, University of Sussex, Anh
Giới thiệu
Học bổng Alumni Study Award ra đời nhằm mục đích khích lệ con đường học vấn tiếp tục sau Đại học tại University of Sussex của các cựu sinh viên.
Yêu cầu
- Ứng viên phải từng tham gia Khóa học mùa hè dành cho Sinh viên Quốc Tế (International Summer School) tại University of Sussex hoặc từng tham gia chương trình trao đổi sinh viên (Visiting & Exchange student) hoặc - Ứng viên đã từng tham gia một trong những chương trình học thuật sau tại University of Sussex:BA, BEd, BEng, BSc, LLB, LLM, MA, MChem, MEng, MMath, MPhys, MRes, MSc, MSW, MPhil, Graduate Diploma, Postgraduate Diploma, PGCE hoặc Certificate hoặc Diploma cấp bởi CCE. - Ứng viên đang nộp đơn vào chương trình Graduate Diploma, Postgraduate Diploma, MA, MRes, MSc, MSW, LLM, MPhil, DPhil, New Route DPhil, DSW hay EdD. - Ứng viên vẫn chưa bắt đầu chương trình học sau đại học của mình vì giải thưởng này chỉ dành cho ứng viên đăng ký mới. - Ứng viên sẽ trở thành sinh viên chính thức của University of Sussex trong tương lai. - Ứng viên phải có 1 tài khoản ngân hàng của Anh, và tài khoản đó phải được cập nhật đầy đủ về Sussex Direct tính cho tới ngày 30 tháng 1 năm 2012.
Thông tin học bổng

Đối tượng: Tất cả sinh viên quốc tế.

Đơn vị cấp học bổng: University of Sussex.

Sơ lược về học bổng:

Học bổng Alumni Study Award ra đời nhằm mục đích khích lệ con đường học vấn tiếp tục sau Đại học tại University of Sussex của các cựu sinh viên. Số tiền mà sinh viên nhận được từ quỹ học bổng được tính theo phần trăm của học phí tại thời điểm nhận học bổng. Theo đó,sinh viên quốc tế học tại University of Sussex toàn thời gian sẽ nhận £1,000, sinh viên bản xứ học toàn thời gian nhận £300  và sinh viên bản xứ học bán thời gian nhận £150.

University of Sussex

Yêu cầu:

- Ứng viên phải từng tham gia Khóa học mùa hè dành cho Sinh viên Quốc Tế (International Summer School) tại University of Sussex hoặc từng tham gia chương trình trao đổi sinh viên (Visiting & Exchange student) hoặc
- Ứng viên đã từng tham gia một trong những chương trình học thuật sau tại University of Sussex:BA, BEd, BEng, BSc, LLB, LLM, MA, MChem, MEng, MMath, MPhys, MRes, MSc, MSW, MPhil, Graduate Diploma, Postgraduate Diploma, PGCE hoặc Certificate hoặc Diploma cấp bởi CCE.
- Ứng viên đang nộp đơn vào chương trình Graduate Diploma, Postgraduate Diploma, MA, MRes, MSc, MSW, LLM, MPhil, DPhil, New Route DPhil, DSW hay EdD.
- Ứng viên vẫn chưa bắt đầu chương trình học sau đại học của mình vì giải thưởng này chỉ dành cho ứng viên đăng ký mới.
- Ứng viên sẽ trở thành sinh viên chính thức của University of Sussex trong tương lai.
- Ứng viên phải có 1 tài khoản ngân hàng của Anh, và tài khoản đó phải được cập nhật đầy đủ về Sussex Direct tính cho tới ngày 30 tháng 1 năm 2012.

Thời hạn nhận hồ sơ: Ngày 30 tháng 9 năm 2012.

Phương thức nạp đơn: Email.

Xem thêm thông tin: https://www.sussex.ac.uk/study/funding/opportunities/view/1

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.