Học bổng Boya sau Tiến sĩ tại Đại học Bắc Kinh dành cho các ứng viên quốc tế ,Trung Quốc, 2018

18/09/2018
Học bổng Boya sau Tiến sĩ tại Đại học Bắc Kinh dành cho các ứng viên quốc tế ,Trung Quốc, 2018
Giới thiệu
Học bổng Boya do Đại học Bắc Kinh khởi xướng vào năm 2016 nhằm mục đích thu hút các tài năng trẻ tiềm năng trên khắp thế giới để tiến hành nghiên cứu sau tiến sĩ và theo đuổi học tập xuất sắc tại Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc.
Thông tin học bổng

 Viện Kavli về Thiên văn học và Vật lý thiên văn (KIAA) được hỗ trợ bởi Đại học Bắc Kinh và Quỹ Kavli, Hoa Kỳ. KIAA được thành lập vào năm 2006 và có nhiệm vụ thiết lập một trung tâm quốc tế trong thiên văn học và vật lý thiên văn thúc đẩy sự phát triển của nghiên cứu vật lý thiên văn cơ bản.

Thông tin học bổng

 • Bậc học: Sau tiến sĩ.
 • Ngành học: Khoa học cơ bản và ứng dụng, khoa học xã hội, nhân văn, quản lý, kỹ thuật và giáo dục.
 • Giá trị học bổng : Tối thiểu là 540.000RMB (bao gồm lương cơ bản hàng năm, bảo hiểm, trợ cấp nhà ở, vv) và học bổng kéo dài trong 24 tháng.
 • Đối tượng : Ứng viên quốc tế.
 • Số lượng học bổng : Không quá 200 suất.
 • Học bổng có thể được nhận tại Trung Quốc.

Yêu cầu :

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Ứng viên quốc tế.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Có bằng tiến sĩ không quá ba năm trước hạn chót học bổng.

- Ứng viên đang là giảng viên nhiệm kỳ không đủ điều kiện để đăng ký học bổng.

 • Yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh:  Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở cấp độ cao hơn theo yêu cầu của trường đại học.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách thức đăng ký :  Hồ sơ phải được viết bằng tiếng Anh và bao gồm :

- Đơn đăng ký .

- Hai thư giới thiệu.

- Một lá thư xác nhận rõ ràng của giám sát sau đại học tại Đại học Bắc Kinh bao gồm thông tin chi tiết về dự án nghiên cứu và cam kết môi trường nghiên cứu mà người giám sát sẽ cung cấp cho ứng viên.

Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.