Học bổng bậc Thạc sĩ của Viện Lagrange

20/05/2015
Học bổng bậc Thạc sĩ của Viện Lagrange
Thông tin học bổng

Sinh viên lựa chọn 2 chương trình sau:

- NPAC (Nuclei, Particles, Astroparticles and Cosmology / Nuclei, Particles, Astroparticle and Cosmology) – Đại học Pierre and Marie Curie, Đại học Paris Diderot, Đại học Paris Sud.

- AAIS (Astronomy, Astrophysics and Space Engineering / Astronomy, Astrophysics and Space Engineering) – Đại học Pierre and Marie Curie, Đài quan sát Paris, Đại học Paris Diderot, Đại học Paris-Sud, Ecole Normale Supérieure.

Học bổng ngành: Khoa học ứng dụng và khoa học cơ bản

Bậc đào tạo: Thạc sĩ cấp bậc 2

Loại học bổng: Học bổng bán phần

Quốc gia: Pháp

Đơn vị cấp học bổng: Viện Lagrange

Học bổng Lagrange dành cho sinh viên quốc tế, Pháp 2015

Điều kiện xét học bổng:

- Ứng viên bắt buộc phải có bằng Cử nhân, bằng Thạc sĩ cấp bậc 1, bằng Kĩ sư Vật lí, Thiên văn hoặc Vật lí thiên thể (hoặc các văn bằng tương đương cùng lĩnh vực, được ước tính khoảng 240 tín chỉ trong vòng 4 năm học của Hệ thống quy đổi tín chỉ Châu Âu).

- Có tiểu sử học chuyên sâu về các ngành, chuyên ngành Vật lí, Toán học, Vật lí học thiên thể.

- Tiếng Pháp tốt, đủ chuẩn cho chương trình AAIS. (Astronomy, Astrophysics and Space Engineering / Astronomy, Astrophysics and Space Engineering).

Giá trị học bổng:

- 1100 euros/ 1 tháng.

- 450 euros/ 1 tháng trong vòng 3-3,5 tháng thực tập, bao gồm trong chương trình học ( được trợ cấp bởi phòng thực nghiệm lưu trữ).

- 500 euros trợ cấp cho việc lắp đặt các phương tiện nghiên cứu khoa học

- Chi phí đăng kí, bảo hiểm và chi phí đi lại tự túc.

Thời hạn nộp hồ sơ:

- Chương trình NPAC:31/5/2015

- Chương trình AAIS: 15/6/2015

Phương thức nộp hồ sơ:

- Chương trình AAIS: https://www2.iap.fr/master2/M2AA/Candidature.html
- Chương trình NPAC: https://npac.lal.in2p3.fr/applications/

Vòng phỏng vấn qua skype sẽ được thực hiện sau khi ứng viên lọt qua vòng hồ sơ.

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.