Học bổng bậc Đại học của Maastricht University, Hà Lan dành cho sinh viên quốc tế

08/11/2015
Học bổng bậc Đại học của Maastricht University, Hà Lan dành cho sinh viên quốc tế
Giới thiệu
Maastricht University là một trường đại học danh tiếng của Hà Lan mang phong cách châu Âu và quốc tế với phần lớn các chương trình được đào tạo bằng tiếng Ạnh. Mong muốn của trường là khuyến khích người tài và tạo mọi cơ hội và điều kiện để đổi mới giáo dục và nghiên cứu sao cho phù hợp với các yêu cầu của xã hội, nâng cao giá trị của trường.
Thông tin học bổng

 Tổ chức cấp: Khoa kinh doanh và kinh tế, đại học Maastricht

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Đại học

Ngành học: Kinh doanh quốc tế, Kinh tế và Kinh tế Kinh doanh và Nghiên cứu hoạt động kinh tế.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế trừ các sinh viên các nước khu vực EU/EEA.

Giá trị học bổng: 11,500 Euro mỗi năm

Thời hạn học bổng: Học bổng được trao trong ba năm. Học bổng được tái cấp mỗi năm trong suốt thời gian của chương trình cử nhân với điều kiện:

- Thực hiện tất cả các yêu cầu học tập trong thời gian nhất định;

- Duy trì điểm trung bình(GPA) ít nhất là 75% mỗi năm;

- Hỗ trợ, trung bình 4 giờ mỗi tháng vào các hoạt động tuyển dụng sinh viên.

Yêu cầu: Để có cơ hội nhận học bổng bạn phải:

-Được nhận vào chương trình cử nhân SBE

-Các chương trình cử nhân kinh doanh quốc tế; kinh tế và kinh tế kinh doanh: nhận học viên bằng phương pháp lựa chọn phân cấp.

-Chương trình cử nhân Nghiên cứu hoạt động kinh tế tuyển học viên thông qua các thủ tục nhập học định kỳ.

- Không được quá 35 tuổi khi bắt đầu năm học (ngày 01 tháng 9 năm 2016);

- Có điểm trung bình (GPA)ít nhất 70%;

- Có được bằng tốt nghiệp phổ thông trung học tại một trường quốc tế thành viên Hội đồng các trường Quốc tế.

Tiêu chí lựa chọn: Để đưa ra được đánh giá của mình, Ủy ban học bổng SBE đưa tất cả các yếu tố của các ứng viên vào tài khoản, bao gồm cấp độ của chương trình nghiên cứu trước đây, tình trạng của các tổ chức nước ngoài mà bạn theo học, điểm trung bình và động lực nghiên cứu.

Thời hạn nộp đơn: hạn chót là 01/05/2016

Phương thức nộp đơn: hoàn tất mẫu đơn có sẵn và gửi qua email.

Download mẫu đơn tại:

https://www.maastrichtuniversity.nl/web/file?uuid=0e156008-3e87-4f29-8e34-b094b287b88d&owner=120e48a8-9d16-4ea2-bb3d-c7fa0824758c&contentid=3676185/

Xem thông tin chi tiết tại:

https://www.maastrichtuniversity.nl/web/ServiceCentres/SSC/AdministrationAndPracticalServices/SSC/Scholarships/UMScholarships/SBEInternationalSchoolScholarshipNonEUEEA.htm/

 

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.