Học bổng Sau đại học ngành SAgE tại trường Đại học Newcastle, Anh

25/11/2015
Học bổng Sau đại học ngành SAgE tại trường Đại học Newcastle, Anh
Giới thiệu
Khoa Khoa học, Nông nghiệp và Kỹ thuật hiện đang trao các suất học bổng cho các ứng cử viên nổi bật từ Vương quốc Anh/ Liên minh châu Âu và sinh viên Quốc tế cho Chương trình học bổng đào tạo năm 2016 của chúng tôi. Việc đào tạo nghiên cứu sẽ được chuẩn bị trong nhóm nghiên cứu của bạn và thông qua Chương trình phát triển nhà nghiên cứu của Khoa chúng tôi, với mục đích mở rộng nhận thức của bạn về tầm nhìn nghiên cứu và hỗ trợ quá trình chuyển tiếp của bạn từ nghiên cứu sinh tiến sĩ sang nhà nghiên cứu độc lập.
Thông tin học bổng

Tổ chức cấp : Khoa Khoa học, Nông nghiệp và Kỹ thuật Đại học Newcastle

Quốc gia: Vương quốc Anh

Ngành học: 

Các học bổng được cấp cho các ngành Kỹ thuật Y sinh, Điện toán đám mây cho Dữ liệu lớn (Big Data), Hệ thống Kỹ thuật và Khoa học Trái Đất, Kích hoạt Khoa học và Công nghệ, Thực phẩm dinh dưỡng an toàn và Sinh thái học, Tương tác giữa Con người - Máy tính và Mô hình tính toán phân tán rộng khắp, Vật liệu, Dược liệu Hóa học, Vật lý và Sinh học tổng hợp tại Đại học Newcastle

Bậc học:  Học bổng dành cho bậc học Tiến sĩ tại Đại học Newcastle

Đối tượng học bổng: Sinh viên Vương quốc Anh/ Liên minh châu Âu và các sinh viên Quốc tế đều có thể nộp hồ sơ cho Chương trình học bổng đào tạo này.

Số lượng: Ít nhất 27 học bổng Đào tạo Tiến sĩ sẽ được trao trong năm 2016

Thời hạn học bổng: Không có thời hạn cụ thể

Giá trị học bổng: Mỗi học bổng:

- có giá trị £18,500 mỗi năm.

- hỗ trợ học phí Tiến sĩ và phí sinh hoạt (và chi trả toàn bộ các phí này cho sinh viên Vương quốc Anh/ Liên minh châu Âu).

- có thời hạn tối đa là 4 năm.

- có tổng giá trị là £74,000.

Yếu tố lựa chọn: Không có yếu tố cụ thể

Lưu ý: Không có lưu ý cụ thể

 Yêu cầu: 

- Học bổng đào tạo Tiến sĩ dành cho sinh viên Vương quốc Anh/ Liên minh châu Âu và các sinh viên Quốc tế.
- Nếu đạt được học bổng, bạn sẽ được tài trợ để làm việc cùng với các nhà nghiên cứu khác trong một dự án nghiên cứu tiến sĩ vào một trong 11 đề tài nghiên cứu chiến lược của chúng tôi.

Thời hạn nhận hồ sơ: Hạn cuối nạp đơn là ngày 22/01/2016.

Phương thức nạp đơn: Tìm dự án DTA mà bạn quan tâm và nap đơn thông qua các cổng thông tin tuyển sinh trực tuyến. Bạn phải viết rõ số tham khảo dự án DTA trong đơn của bạn. Cung cấp một CV hiện tại, bảng điểm của bạn, một lá thư dài hai trang giải thích lý do tại sao chúng tôi nên chọn bạn cho dự án mà bạn đã chọn, và các thông tin của hai người chứng nhận.
Nạp đơn online tại: https://www.ncl.ac.uk/postgraduate/apply/

Xem thêm thông tin: https://www.ncl.ac.uk/sage/study/postgrad/dta/

Theo scholarshipplanet

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.