Chương trình tài trợ nghiên cứu Quỹ môi trường tự nhiên Nagao dành cho ứng viên khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, 2018

08/10/2018
Chương trình tài trợ nghiên cứu Quỹ môi trường tự nhiên Nagao dành cho ứng viên khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, 2018
Giới thiệu
Với mục đích tăng cường khả năng nghiên cứu của các nhà nghiên cứu trẻ ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, học bổng chỉ dành cho các nhà nghiên cứu độc lập để nâng cao kỹ năng, kiến ​​thức và kinh nghiệm của họ thông qua công trình nghiên cứu của riêng họ.
Thông tin học bổng

 Tổ chức Môi trường Tự nhiên Nagao (NEF) là một tổ chức phi chính phủ chuyên thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên ở các nước đang phát triển.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Nghiên cứu.
 • Ngành học :  Nghiên cứu về bảo tồn thiên nhiên ở các nước đang phát triển trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
 • Giá trị học bổng:  Mức tài trợ tối đa trong chương trình này là 500.000 yên Nhật /dự án trong thời gian tối đa là hai năm.
 • Số lượng học bổng:  Không rõ.
 • Đối tượng :  Ứng viên từ các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam.
 • Học bổng phải được thực hiện tại quốc gia của đương đơn.

Yêu cầu :

 • Các quốc gia đủ điều kiện : Ứng viên từ các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam.
 • Yêu cầu đầu vào:  Ứng viên phải:

- Là một nhà nghiên cứu / nhà khoa học.

- Là người làm việc toàn thời gian hoặc đang theo học khóa tiến sĩ, tiến hành nghiên cứu tại một tổ chức nghiên cứu hoặc tổ chức có liên quan tại một trong những quốc gia mục tiêu được liệt kê ở trên.

- Có đủ kinh nghiệm và kỹ năng trong việc thực hiện và quản lý nghiên cứu được đề xuất.

- Không có đăng ký bất kỳ học bổng khác của NEF.

- Không có một dự án nghiên cứu hoặc xuất bản đang được tài trợ bởi NEF tại thời điểm nộp đơn.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Ứng viên quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ do học bổng đề ra.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách thức đăng ký : Tất cả các tài liệu ( kèm 1 lá thư giới thiệu) phải gộp gưới dạng Word hoặc PDF và gửi cho Ban thư ký NEF thông qua e-mail (secretariat-at-nagaofoundation.or.jp) hoặc bằng fax (+ 81- 3-6659-2272).

Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 

 

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.