Chương trình tài trợ nghiên cứu Quỹ môi trường tự nhiên Nagao cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, 2019

26/08/2018
Chương trình tài trợ nghiên cứu Quỹ môi trường tự nhiên Nagao cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, 2019
Giới thiệu
Các khoản tài trợ này nhằm tăng cường khả năng nghiên cứu của các nhà nghiên cứu trẻ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Thông tin học bổng

Tổ chức Môi trường Tự nhiên Nagao (NEF) là một tổ chức phi chính phủ dành riêng cho việc thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên ở các nước đang phát triển.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Nghiên cứu.

 • Ngành học: Bảo tồn thiên nhiên ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
 • Giá trị học bổng: Mức tài trợ tối đa là 500.000 yên Nhật cho mỗi dự án trong thời gian tối đa là hai năm.
 • Số lượng học bổng: Không rõ.
 • Đối tượng: Ứng viên từ các quốc gia đang phát triển ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Yêu cầu:

 • Quốc gia đủ điều kiện: Ứng viên từ các quốc gia đang phát triển ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam.
 • Yêu cầu đầu vào:  Ứng viên cần đáp ứng các tiêu chí sau:

- Đến từ quốc gia đang phát triển trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

- Là một nhà nghiên cứu / nhà khoa học, làm việc toàn thời gian hoặc đang đăng ký vào một khóa học tiến sĩ, tiến hành nghiên cứu tại một tổ chức nghiên cứu có liên quan ở một trong các quốc gia đủ điều kiện.

- Có đủ kinh nghiệm và kỹ năng về thực hiện và quản lý nghiên cứu được đề xuất.

- Không nhận học bổng khác của NEF.

- Không tham gia dự án nghiên cứu đang được tài trợ bởi NEF tại thời điểm nộp đơn.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh:  Ứng viên phải có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách thức đăng ký: Đơn xin bao gồm các tài liệu liên quan và một lá thư giới thiệu nên được gửi cho Ban thư ký NEF bằng fax (+ 81- 3-6659-2272) hoặc bằng e-mail (secretariat-at-nagaofoundation.or.jp ) dưới dạng Word hoặc PDF. Nếu không thể gửi qua e-mail hoặc fax, đơn xin có thể được gửi qua bưu điện.

     Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

     Xem thêm thông tin học bổng tại đây

 

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.