Chương trình học bổng sau tiến sĩ của Viện Trái đất (EI) ở Mỹ, 2018

18/09/2018
Chương trình học bổng sau tiến sĩ của Viện Trái đất (EI) ở Mỹ, 2018
Giới thiệu
Chương trình học bổng sau tiến sĩ của Viện Trái đất là chương trình hàng đầu trên thế giới dành cho ứng viên tận tâm với các vấn đề khoa học và xã hội trong phát triển bền vững toàn cầu.
Thông tin học bổng

 Viện Trái đất được thành lập tại Đại học Columbia vào năm 1995. Sứ mệnh của Viện nghiên cứu là giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến con người và Trái đất.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Nghiên cứu sau tiến sĩ.
 • Ngành học : Xã hội, sinh học, kỹ thuật và khoa học y tế.
 • Giá trị học bổng:  Ứng viên sẽ hưởng lương $ 61,800/ năm. Học bổng còn tài trợ nghiên cứu đến 12,000 $ trong thời hạn hai năm. Ngoài ra học bổng còn cung cấp nhà ở gần trường Đại học Columbia cho các ứng viên.
 • Số lượng học bổng: Không rõ.
 • Đối tượng : Ứng viên Mỹ và quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận tại Hoa Kỳ.

Yêu cầu :

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Ứng viên Mỹ và quốc tế.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau :

- Có bằng tiến sĩ trong vòng năm năm trước khi học bổng mở.

- Ứng viên có cấp bậc trên các nhà khoa học sau tiến sĩ không đủ điều kiện để đăng ký học bổng.

- Ứng viên thiểu số và nữ được khuyến khích nộp đơn.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Ứng viên quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ do Viện đề ra.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký:  Hồ sơ bao gồm :

- Đơn đăng ký trực tuyến.

- Sơ yếu lý lịch.

- Đề xuất nghiên cứu.

- 3 Thư giới thiệu.

      Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

      Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.