Chương trình học bổng sau tiến sĩ Banting bắt đầu nhận hồ sơ ứng tuyển

03/02/2015
Chương trình học bổng sau tiến sĩ Banting bắt đầu nhận hồ sơ ứng tuyển
Giới thiệu
Chương trình học bổng sau tiến sĩ Banting được thiết kế nhằm hỗ trợ các nghiên cứu sinh sau tiến sĩ người Canada và quốc tế đã hoàn thành học vị tiến sĩ, hoặc các bằng cấp tương đương, hoặc các bằng cấp về y tế chuyên nghiệp có thành tích xuất sắc
Yêu cầu
Ứng viên đã hoàn thành học vị tiến sĩ, hoặc các bằng cấp tương đương, hoặc các bằng cấp về y tế chuyên nghiệp có thành tích xuất sắc
Thông tin học bổng

Chương trình học bổng sau tiến sĩ Banting được thiết kế nhằm hỗ trợ các nghiên cứu sinh sau tiến sĩ người Canada và quốc tế đã hoàn thành học vị tiến sĩ, hoặc các bằng cấp tương đương, hoặc các bằng cấp về y tế chuyên nghiệp có thành tích xuất sắc.

Học bổng trị giá 70.000 đô la mỗi năm trong thời gian 2 năm.

Đơn xin cấp học bổng phải được hoàn thành với sự hợp tác của trường đại học chấp thuận/tiếp nhận trước ngày 24/09/2014

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website của Học bổng sau tiến sĩ Banting:https://banting.fellowships-bourses.gc.ca/home-accueil-eng.html

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.