Chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế của Đại học Lincoln tại New Zealand, 2018

18/07/2018
Chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế của Đại học Lincoln tại New Zealand, 2018
Giới thiệu
Đại học Lincoln cấp 20 suất học bổng chương trình Cử nhân, sau Đại học và nghiên cứu cho các sinh viên quốc tế.
Thông tin học bổng

 

Đại học Lincoln là một trường đại học New Zealand được thành lập vào năm 1990 khi Lincoln College, Canterbury được tách ra khỏi  Đại học Canterbury.

Thông tin học bổng:

  • Bậc học:  Đại học,  tốt nghiệp đại học (ba học kỳ) hoặc  nghiên cứu đại học (hai học kỳ ).

  • Ngành học : Tất cả các ngành có chương trình đào tạo tại trường.

  • Giá trị học bổng  : Học bổng trị giá 2.500 NZD  trong năm học 2018.
  • Đối tượng : Sinh viên quốc tế.
  • Số lượng học bổng:  20 suất học bổng.
  • Học bổng có thể được nhận tại New Zealand.

Yêu cầu :

  • Các quốc gia đủ điều kiện: Sinh viên quốc tế đủ điều kiện đăng ký.

  • Yêu cầu đầu vào: Để đủ điều kiện nộp đơn xin học bổng, bạn phải:

               - Là sinh viên quốc tế chưa từng theo học chương trình học tại Đại học Lincoln.

               - Đáp ứng các yêu cầu về học thuật và tiếng Anh để được nhận vào chương trình học tại Đại học Lincoln.

               - Đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập cư cần thiết để học tập tại New Zealand.

               - Không nhận bất kỳ học bổng nào khác.

               - Yêu cầu về tiếng Anh:  Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh, cần cung cấp chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu tương ứng

Thủ tục nộp đơn:

            Đơn xin học bổng phải được gửi qua bưu điện.

            Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.