Chương trình học bổng của Cơ quan Phát triển Khoa học Nhật Bản (JSPS)

31/01/2015
Chương trình học bổng của Cơ quan Phát triển Khoa học Nhật Bản (JSPS)
Giới thiệu
Cục Đào tạo với nước ngoài nhận được thông báo về các chương trình học bổng của Cơ quan Phát triển Khoa học Nhật Bản (JSPS) dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ và Sau Tiến sĩ Việt Nam sang nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu tại Nhật Bản. Nghiên cứu sinh có thể chọn chương trình phù hợp với lĩnh vực và kế hoạch nghiên cứu của mình.
Thông tin học bổng

Cục Đào tạo với nước ngoài nhận được thông báo về các chương trình học bổng của Cơ quan Phát triển Khoa học Nhật Bản (JSPS) dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ và Sau Tiến sĩ Việt Nam sang nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu tại Nhật Bản. Nghiên cứu sinh có thể chọn chương trình phù hợp với lĩnh vực và kế hoạch nghiên cứu của mình.

Các chương trình bao gồm:

-    Chương trình hè dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ hoặc Sau Tiến sĩ;
-    Chương trình Sau Tiến sĩ dành cho nghiên cứu sinh trẻ;
-    Chương trình nghiên cứu sinh khách mời.

Thông tin chi tiết về các chương trình học bổng xem tại website: https://www.jsps.go.jp/english/

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.