Chương trình học bổng chất lượng cao Đại sứ Quán Pháp tại Việt Nam

30/01/2015
Chương trình học bổng chất lượng cao Đại sứ Quán Pháp tại Việt Nam
Giới thiệu
Trong khuôn khổ chương trình học bổng chất lượng cao Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin mời các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường Đại học hoặc các trường lớn của Pháp ở trình độ Thạc sĩ 2 hay Tiến sĩ, nộp hồ sơ xin học bổng.
Thông tin học bổng

Trong khuôn khổ chương trình học bổng chất lượng cao Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin mời các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường Đại học hoặc các trường lớn của Pháp ở trình độ Thạc sĩ 2 hay Tiến sĩ, nộp hồ sơ xin học bổng.

Các chuyên ngành học bao gồm:

  • Khoa học cơ bản
  • Đào tạo kĩ sư
  • Kinh tế và quản lý
  • Luật

Học bổng được cấp trong thời gian như sau:

  • mười tháng đối với trình độ Thạc sĩ 2
  • ba mươi sáu tháng đối với trình độ Tiến sĩ

Việc xét duyệt thí sinh được thực hiện, ban đầu trên cơ sở xét duyệt hồ sơ và sau đó các thí sinh có hồ sơ được lựa chọn sẽ qua phỏng vấn.
Thời gian:

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ
 
9 tháng 1 năm 2015
 
Phỏng vấn các thí sinh có hồ sơ đã đc lựa chọn
 
Trong tháng 3 năm 2015
 
Thông báo kết quả
 
kể từ cuối tháng 4 năm 2015
 

Quy định của chương trình học bổng chất lượng cao và mẫu tờ khai xin học bổng có thể tải về từ  địa chỉ: www.ambafrance-vn.org

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.