Chương trình đào tạo và học bổng tại Graduate School of East Asian Study, Đức

19/10/2015
Chương trình đào tạo và học bổng tại Graduate School of East Asian Study, Đức
Thông tin học bổng

Tổ chức cấp: Graduate School of East Asian Study (GEAS)

Quốc gia: Đức

Bậc học: Tiến sĩ

Ngành học: Xem chi tiết tại website

Đối tượng: Sinh viên Đức và sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng:

Các học bổng bao gồm tiền lương 1365 Euro / tháng (cộng với 103 Euro trợ cấp nghiên cứu).

Thời hạn học bổng:

 Học bổng ban đầu sẽ được cấp trong một năm, và phụ thuộc vào thành tích sau mỗi năm học học bổng sẽ được gia hạn thêm một năm nữa. Học bổng được cấp cho tối đa là ba năm.

Yêu cầu:

Các ứng viên trúng tuyển phải đạt trình độ thạc sĩ khi nghiên cứu 1 trong các lĩnh vực (Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học) hoặc 1 ngành học đại diện tại trường đại học (Khoa học chính trị, Văn hóa và xã hội nhân loại, Kinh doanh, Kinh tế, Luật, Lịch sử, Nghiên cứu văn hóa, Nhân văn, Nghiên cứu nghệ thuật, Chính sách môi trường) với trọng tâm là khu vực Đông Á.

Ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh.

Ứng viên trúng tuyển phải đạt được các chứng nhận về 1 trong  các ngôn ngữ Đông Á (Trung Quốc, Nhật Bản, hay Hàn Quốc) ở một chứng chỉ  B2 (CEFR) hoặc cao hơn.

Thời hạn nộp đơn: hạn chót là 15/1/2016

Phương thức nộp đơn:

Nộp theo hình thức online, hồ sơ bao gồm:

1 CV

1 lá thư trình bày những thành tích học tập

1 bản phác thảo ngắn gọn về chủ đề của luận án sắp nghiên cứu (tối đa 6 trang)

1 lịch trình của luận án

1 bản sao chứng nhận bằng cấp có liên quan và các kỹ năng ngoại ngữ

Hai thư giới thiệu được gửi trực tiếp bởi người giới thiệu của bạn thông qua hệ thống nộp hồ sơ trực tuyến.

Xem thông tin chi tiết tại:

https://apply.drs.fu-berlin.de/eas/

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.