Học bổng Quốc tế tại Đại học Ottawa ở Canada, 2018-2019

Học bổng Quốc tế tại Đại học Ottawa ở Canada, 2018-2019

14/10/2018 01:34

Quốc gia: Canada

Bậc học: Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/10/2018

Học bổng toàn phần UCTS cho sinh viên Malaysia và quốc tế, 2018

Học bổng toàn phần UCTS cho sinh viên Malaysia và quốc tế, 2018

08/10/2018 12:20

Quốc gia: Malaysia

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Chương trình học bổng sau tiến sĩ của Viện Trái đất (EI) ở Mỹ, 2018

Chương trình học bổng sau tiến sĩ của Viện Trái đất (EI) ở Mỹ, 2018

18/09/2018 02:15

Quốc gia: Mỹ

Bậc học: Sau tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/10/2018

Học bổng sau đại học tại Đại học quốc gia Singapore (NGSS) cho sinh viên quốc tế, 2019

Học bổng sau đại học tại Đại học quốc gia Singapore (NGSS) cho sinh viên quốc tế, 2019

14/09/2018 01:13

Quốc gia: Singapore

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/12/2018

Học bổng Kỹ thuật Dầu khí Heriot-Watt-Velesto dành cho Sinh viên Quốc tế tại Malaysia, 2019

Học bổng Kỹ thuật Dầu khí Heriot-Watt-Velesto dành cho Sinh viên Quốc tế tại Malaysia, 2019

13/09/2018 09:33

Quốc gia: Malaysia

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/12/2018

 Học bổng Sandwich sau đại học cho các nhà khoa học trẻ từ các nước đang phát triển, 2019

Học bổng Sandwich sau đại học cho các nhà khoa học trẻ từ các nước đang phát triển, 2019

23/08/2018 09:46

Quốc gia: Brasil

Bậc học: Sau tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 14/09/2018

 Học bổng toàn phần và bán phần thạc sĩ khoa học của IUSS  của Đại học Pavia dành cho sinh viên quốc tế tại Ý.

Học bổng toàn phần và bán phần thạc sĩ khoa học của IUSS của Đại học Pavia dành cho sinh viên quốc tế tại Ý.

20/08/2018 16:58

Quốc gia: Ý

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/08/2018

 Học bổng Tiến sĩ CRS4 cho ứng viên Ý và quốc tế tại Đại học Cagliari ở Ý, 2018/19

Học bổng Tiến sĩ CRS4 cho ứng viên Ý và quốc tế tại Đại học Cagliari ở Ý, 2018/19

20/08/2018 16:58

Quốc gia: Ý

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 27/08/2018

1 2 3 4 5 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.