Học bổng CASBS dành cho các ứng viên quốc tế tại Mỹ, 2019-2020

Học bổng CASBS dành cho các ứng viên quốc tế tại Mỹ, 2019-2020

28/09/2018 12:06

Quốc gia: Mỹ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 02/11/2018

Học bổng toàn phần sau tiến sĩ ELBE dành cho sinh viên quốc tế tại Đức, năm 2018

Học bổng toàn phần sau tiến sĩ ELBE dành cho sinh viên quốc tế tại Đức, năm 2018

19/09/2018 16:08

Quốc gia: Đức

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 04/10/2018

Học bổng Boya sau Tiến sĩ tại Đại học Bắc Kinh dành cho các ứng viên quốc tế ,Trung Quốc, 2018

Học bổng Boya sau Tiến sĩ tại Đại học Bắc Kinh dành cho các ứng viên quốc tế ,Trung Quốc, 2018

18/09/2018 02:16

Quốc gia: Trung Quốc

Bậc học: Sau tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/10/2018

Chương trình học bổng sau tiến sĩ của Viện Trái đất (EI) ở Mỹ, 2018

Chương trình học bổng sau tiến sĩ của Viện Trái đất (EI) ở Mỹ, 2018

18/09/2018 02:15

Quốc gia: Mỹ

Bậc học: Sau tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/10/2018

Học bổng nghiên cứu Winton Advanced về Vật lý bền vững, Anh

Học bổng nghiên cứu Winton Advanced về Vật lý bền vững, Anh

14/09/2018 01:11

Quốc gia: Anh

Bậc học: Nghiên cứu

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 17/10/2018

Học bổng toàn phần học phí cho sinh viên quốc tế tại Đại học Sheffield Hallam ở Anh, năm 2019

Học bổng toàn phần học phí cho sinh viên quốc tế tại Đại học Sheffield Hallam ở Anh, năm 2019

13/09/2018 09:30

Quốc gia: Anh

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/11/2018

Học bổng Novus Biologicals cho sinh viên quốc tế về khoa học, 2019

Học bổng Novus Biologicals cho sinh viên quốc tế về khoa học, 2019

12/09/2018 10:42

Quốc gia: Anh

Bậc học: Cao đẳng, Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 13/12/2018

Học bổng xuất sắc Dean ngành Khoa học của Đại học Quốc gia Úc, năm 2019

Học bổng xuất sắc Dean ngành Khoa học của Đại học Quốc gia Úc, năm 2019

10/09/2018 15:34

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 13/11/2018

1 2 3 4 5 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.