Học bổng hỗ trợ học tập UICC Yamagiwa-Yoshida cho các sinh viên quốc tế, 2019.

Học bổng hỗ trợ học tập UICC Yamagiwa-Yoshida cho các sinh viên quốc tế, 2019.

18/09/2018 02:14

Quốc gia: Thụy Điển

Bậc học: Nghiên cứu

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/09/2018

Học bổng Thạc sĩ của Đại học Orebro tại Thụy Điển, 2019-2020

Học bổng Thạc sĩ của Đại học Orebro tại Thụy Điển, 2019-2020

05/09/2018 15:29

Quốc gia: Thụy Điển

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 31/01/2019

Học bổng sau tiến sĩ nghiên cứu về Từ quyển, Thụy Điển

Học bổng sau tiến sĩ nghiên cứu về Từ quyển, Thụy Điển

30/08/2018 05:59

Quốc gia: Thụy Điển

Bậc học: Sau tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 03/09/2018

Vị trí Tiến sĩ  Hóa sinh – Hóa trị liệu – Quang di truyền tại Đại học Umea ở Thụy Điển

Vị trí Tiến sĩ Hóa sinh – Hóa trị liệu – Quang di truyền tại Đại học Umea ở Thụy Điển

17/08/2018 11:14

Quốc gia: Thụy Điển

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 03/09/2018

 Vị trí Tiến Sĩ Địa lý xã hội và kinh tế của Đại học Umea, Thụy Điển, 2019

Vị trí Tiến Sĩ Địa lý xã hội và kinh tế của Đại học Umea, Thụy Điển, 2019

13/08/2018 09:45

Quốc gia: Thụy Điển

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 17/08/2018

 Học bổng UHR dành cho sinh viên theo học Thạc sĩ tại trường Đại học Skövde, Thụy Điển, 2019.

Học bổng UHR dành cho sinh viên theo học Thạc sĩ tại trường Đại học Skövde, Thụy Điển, 2019.

19/07/2018 13:49

Quốc gia: Thụy Điển

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 03/09/2018

Học bổng Chính phủ Thuỵ Điển, 2017

Học bổng Chính phủ Thuỵ Điển, 2017

05/01/2017 16:05

Quốc gia: Thụy Điển

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 16/01/2017

Học bổng lên đến 100% học phí của đại học Karlstad, Thuỵ Điển, 2017

Học bổng lên đến 100% học phí của đại học Karlstad, Thuỵ Điển, 2017

14/12/2016 22:11

Quốc gia: Thụy Điển

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/02/2017

1 2 3 4 5 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.