Quỹ học bổng “la Caixa” sau đại học của Viện Weizmann dành cho nhà nghiên cứu toàn cầu, 2018

Quỹ học bổng “la Caixa” sau đại học của Viện Weizmann dành cho nhà nghiên cứu toàn cầu, 2018

23/08/2018 16:01

Quốc gia: Tây Ban Nha

Bậc học: Nghiên cứu, Sau tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/09/2018

Vị trí Tiến sĩ CRAG cho sinh viên quốc tế tại Tây Ban Nha, 2019

Vị trí Tiến sĩ CRAG cho sinh viên quốc tế tại Tây Ban Nha, 2019

04/08/2018 07:58

Quốc gia: Tây Ban Nha

Học bổng:

Thời hạn: 30/08/2018

28 Học bổng nghiên cứu trước Tiến sỹ, Đại học Rovira i Virgili (URV) , Tây Ban Nha, 2018

28 Học bổng nghiên cứu trước Tiến sỹ, Đại học Rovira i Virgili (URV) , Tây Ban Nha, 2018

03/05/2018 10:40

Quốc gia: Tây Ban Nha

Bậc học: Trước Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Học bổng MBA, Trường Kinh doanh ESADE, Tây Ban Nha, 2017

Học bổng MBA, Trường Kinh doanh ESADE, Tây Ban Nha, 2017

24/03/2017 09:40

Quốc gia: Tây Ban Nha

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/05/2017

Học bổng sau Đại học dành cho sinh viên quốc tế của Zaragoza Logistics Center, Tây Ban Nha

Học bổng sau Đại học dành cho sinh viên quốc tế của Zaragoza Logistics Center, Tây Ban Nha

26/12/2015 18:43

Quốc gia: Tây Ban Nha

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 30/06/2016

Học bổng MBA 50% học phí tại trường Kinh doanh EADA, Tây Ban Nha, 2016

Học bổng MBA 50% học phí tại trường Kinh doanh EADA, Tây Ban Nha, 2016

11/12/2015 10:06

Quốc gia: Tây Ban Nha

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/04/2016

Học bổng MBA của  EADA Business School, Tây Ban Nha

Học bổng MBA của EADA Business School, Tây Ban Nha

31/10/2015 18:05

Quốc gia: Tây Ban Nha

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/04/2016

Các học bổng bậc Thạc sĩ và Tiền sĩ tại trường Barcelona Graduate School of Economics

Các học bổng bậc Thạc sĩ và Tiền sĩ tại trường Barcelona Graduate School of Economics

07/05/2015 09:30

Quốc gia: Tây Ban Nha

Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 25/06/2015

1 2 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.