Học bổng toàn phần học phí cho sinh viên Việt Nam, Đại học quốc tế Karlshochschule, Đức, 2019

Học bổng toàn phần học phí cho sinh viên Việt Nam, Đại học quốc tế Karlshochschule, Đức, 2019

20/03/2019 10:39

Quốc gia: Đức

Bậc học: Đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 28/04/2019

24 suất học bổng nghiên cứu tiến sĩ Humboldt cho sinh viên quốc tế tại Đức, 2019

24 suất học bổng nghiên cứu tiến sĩ Humboldt cho sinh viên quốc tế tại Đức, 2019

09/10/2018 22:47

Quốc gia: Đức

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/10/2018

Học bổng Tiến sĩ Khoa học máy tính của Trường nghiên cứu quốc tế Max Planck tại Đức, 2019

Học bổng Tiến sĩ Khoa học máy tính của Trường nghiên cứu quốc tế Max Planck tại Đức, 2019

27/09/2018 08:39

Quốc gia: Đức

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/11/2018

Học bổng toàn phần sau tiến sĩ ELBE dành cho sinh viên quốc tế tại Đức, năm 2018

Học bổng toàn phần sau tiến sĩ ELBE dành cho sinh viên quốc tế tại Đức, năm 2018

19/09/2018 16:08

Quốc gia: Đức

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 04/10/2018

Học bổng sau đại học Zukunftskolleg IAS cho sinh viên quốc tế tại Đức, 2018

Học bổng sau đại học Zukunftskolleg IAS cho sinh viên quốc tế tại Đức, 2018

18/09/2018 02:17

Quốc gia: Đức

Bậc học: Sau tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/10/2018

Học bổng nghiên cứu Freethinker cho sinh viên quốc tế tại Đức, 2018

Học bổng nghiên cứu Freethinker cho sinh viên quốc tế tại Đức, 2018

08/09/2018 14:58

Quốc gia: Đức

Bậc học: Nghiên cứu

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 11/10/2018

Học bổng Halle Young Polymer tại Đại học Martin Luther Halle-Wittenberg, Đức

Học bổng Halle Young Polymer tại Đại học Martin Luther Halle-Wittenberg, Đức

08/09/2018 14:46

Quốc gia: Đức

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 28/11/2018

Học bổng Tiến sĩ Nghiên cứu Phật học tại Đại học Ludwig Maximilian, Đức,2019.

Học bổng Tiến sĩ Nghiên cứu Phật học tại Đại học Ludwig Maximilian, Đức,2019.

31/08/2018 08:24

Quốc gia: Đức

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/10/2018

1 2 3 4 5 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.