Những tình huống khiến bạn nhận ra 12 năm học Tiếng Anh thật vô dụng

31/03/2018

"Please do not take it home, leave litter here - Please do not leave litter here, take it home"

(Đừng mang rác về nhà, hãy để đây - Đừng để rác đây, hãy mang rác về nhà?)

Những tình huống khiến bạn nhận ra 12 năm học Tiếng Anh thật vô dụng - Ảnh 1.
 

"Can a change cup of the coffee world?" hay là "Can a cup of the coffee change word" 

(Có thể thay đổi được một phần của thế giới cà phê? - Một cốc cà phê có thể thay đổi thế giới?)

Những tình huống khiến bạn nhận ra 12 năm học Tiếng Anh thật vô dụng - Ảnh 3.
 

"Home of Mrs. Mr. & Always Right Right" hay "Home of Mr. Right and Mrs. always right."? 

(Căn nhà của quý ông và quý bà Luôn Luôn Đúng Đúng - Căn nhà của quý ông Đúng và quý bà Luôn luôn đúng?)

Những tình huống khiến bạn nhận ra 12 năm học Tiếng Anh thật vô dụng - Ảnh 5.
 

"Challenge don't limit your limits challenges" - "Challenge your limits, don't limit your challenges" 

(Thử thách không giới hạn những thách thức của bạn - Thử thách giới hạn, đừng giới hạn thử thách?)

Những tình huống khiến bạn nhận ra 12 năm học Tiếng Anh thật vô dụng - Ảnh 7.
 

"Don't dead, open inside" - "Don't open dead inside" 

(Đừng chết, mở vào trong - Đừng mở, trong kia là chết chóc?)

Những tình huống khiến bạn nhận ra 12 năm học Tiếng Anh thật vô dụng - Ảnh 9.

 

"The And The Fast Furious" - Phim nào tên nghe lạ vậy?

Những tình huống khiến bạn nhận ra 12 năm học Tiếng Anh thật vô dụng - Ảnh 11.
 

"If you Believe in yourself Is possible Anything" - "If you believe in yourself anything is possible." 

(Nếu bạn tin vào bản thân thì không gì là không thể - Nếu bạn tin vào bản thân, không gì là có thể)

Những tình huống khiến bạn nhận ra 12 năm học Tiếng Anh thật vô dụng - Ảnh 13.
 

"Do Do Do Do Not Not Not Not Sit Sit Sit Sit" - "Do not sit" 

(Đừng ngồi)

Những tình huống khiến bạn nhận ra 12 năm học Tiếng Anh thật vô dụng - Ảnh 15.
 

"You we'll know show you how to how to design lead" - "You know how to design, we''ll show you how to lead" 

(Chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để thiết kế chì - Bạn biết thiết kế, chúng tôi sẽ dẫn đường cho bạn?)

Những tình huống khiến bạn nhận ra 12 năm học Tiếng Anh thật vô dụng - Ảnh 17.
 
  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.