Giải thưởng Fondation Daniel et Nina Carasso tại Pháp, 2017

20/09/2016

 

 

 

Giá trị giải thưởng: Người thắng cuộc sẽ nhận €100, 000, được sử dụng nhiều nhất 75% giải thưởng cho công trình nghiên cứu dựa theo quy định giải thưởng.

Yêu cầu:

Ứng viên phải đáp ứng được tiêu chuẩn sau :

1. Ứng viên phải:

 • Là thành viên một tổ chức phi lợi nhuận
 • Đang tham gia một công trình nghiên cứu
 • Đã tiến hành nghiên cứu từ 10 đến 20 năm
 • Có được sự công nhận từ người cùng ngành ngoài khuôn khổ quốc gia ( thông qua số lượng và chất lượng của bản thảo công bố trong các bài phê bình trên tạp chí, sách, trong các cuộc thảo luận, trên lớp, hội nghị,..vv; tất cả đều được bao gồm nhưng không xét đặc biệt)
 • Chứng minh được đam mê và năng lực để tham gia và lan truyền thông điệp đến bạn cùng ngành và những nhà nghiên cứu khác, đặc biệt bao gồm các nhà lập pháp

2. Công trình nghiên cứu:

 • Đóng góp cho nền kiến thức về hệ thống thức ăn bền vững và thực đơn cho sức khỏe lâu dài
 • Bao hàm bản chất gốc rễ của hệ thống thức ăn ( cũng như phản đối sự tập trung vào chỉ một phần của hệ thống)
 • Kết hợp tất cả các chiều hướng của sự bền vững ( môi trường, xã hội, kinh tế, sức khỏe)
 • Mang tính chất đa ngành : Liên kết và phối hợp tất cả ngành (khoa học sinh học, khoa học xã hội, khoa học kinh tế, chính trị)
 • Chặt chẽ và tiên tiến

Hạn chót nộp hồ sơ:

23/10/2016.

Phương thức nộp hồ sơ:

Cả quá trình nộp đơn đều sẽ thực hiện online. Mọi chi tiết của quá trình nộp đơn đều sẽ được đăng tải lên trang web của quỹ sáng lập.

Ứng viên phải nộp :

 1. Đơn tuyển, ghi rõ tên và địa chỉ liên lạc lẫn tên và địa chỉ liên lạc của hai nhà tài trợ từ cộng đồng các nhà khoa học. Nếu ứng viên được chọn thì hai nhà tài trợ sẽ được yêu cầu viết thư giới thiệu.
 2. Các loại giấy tờ sau :
 3. Bản CV sự nghiệp nghiên cứu, không dài quá 4 trang ( Word hoặc PDF)
 4. Tổng quan công trình nghiên cứu không dài quá 3 trang và bản tóm tắt công việc hiện tại và trong tương lai. Bản tổng quan và tóm tắt đều để trong một file Word hoặc PDF.
 5. Danh sách và bản tóm tắt ngắn gọn (Word hoặc PDF) của 5 tới 10 tài liệu nghiên cứu đã công bố, bất kể là bản in (sách, bài phê bình khoa học, bài báo, hoặc các bài tạp chí cùng chủ đề) hoặc bản điện tử (web, audio, video, phương tiện đa truyền thông)
 6. Bản copy PDF của mỗi tài liệu công bố (tối đa 3MB mỗi file). Nếu bạn không thể tải tài liệu lên mạng vì lỗi kỹ thuật, vui lòng gửi qua email cho thư ký hoặc gửi bản giấy qua bưu điện trước ngày đóng đơn.
 7. Mọi tài liệu đều bằng Tiếng Anh

Đơn tuyển không hoàn chỉnh sẽ không được xét.

Ứng viên sẽ được Thư ký thông báo nếu đơn tuyển được Hội đồng giải thưởng chọn. Ứng viên được chọn sẽ phải các tài liệu sau - trong một thời gian giới hạn được quy định :

 1. Lá thư một trang giải thích rằng các công trình nghiên cứu hiện tại và tương lai phù hợp mục tiêu của Premio Daniel Carasso ví dụ như xúc tiến “hệ thống thức ăn bền vững và thực đơn cho sức khỏe lâu dài“.
 2. Thư làm tin được ký và công chứng bởi nhà tài trợ
 3. Thư viết rõ ý định bắt đầu làm việc trong các công ty tư nhân vụ lợi (hội đồng khoa học, ban quản trị,...) và bất kỳ nguồn tài trợ nào hiện tại hoặc gần đây (5 năm) từ công ty vụ lợi hoặc quỹ sáng lập của họ.
 4. Bất kỳ tài liệu phụ nào được yêu cầu

Ngoại trừ người thắng cuộc, thông tin người tham gia sẽ được giữ kín.

Tiêu chí lựa chọn:

Đơn ứng tuyển đủ tiêu chuẩn sẽ được lựa chọn dựa trên các chỉ tiêu sau:

1. Phù hợp mục đích giải Premio Daniel Carasso:

 • Đóng góp cho sự phát triển của tầm nhìn gốc rễ về “ hệ thống thức ăn bền vững và thực đơn cho sức khỏe lâu dài”
 • Thành công kết hợp đa ngành và xúc tiến nghiên cứu liên ngành

2. Công trình khoa học:

 • Là công trình gốc và tiên tiến về mặt đóng góp cho khoa học (chủ đề, phương pháp, sự hợp tác)
 • Được công nhận bởi người trong ngành

3. Kết quả khả thi:

 • Thực tiễn khả thi của công trình
 • Chứng minh được kỹ năng lãnh đạo, khả năng mở rộng mạng lưới quan hệ và làm việc tập thể ( đóng góp cho việc sáng tạo, tổ chức, lãnh đạo và phát triển cộng đồng nghiên cứu xoay quanh các chủ đề quan trọng)
 • Ủng hộ, động viên và đóng góp cho lợi ích nhân loại.Chứng minh được đam mê và năng lực để tham gia và lan truyền thông điệp đến bạn cùng ngành và những nhà nghiên cứu khác, đặc biệt bao gồm các nhà lập pháp

4. Có hứng thú và khả năng làm đại sứ cho quỹ Daniel và Nina Carasso nhằm xúc tiến “hệ thống thực phẩm bền vững và thực đơn cho sức khỏe lâu dài”

Xem thêm thông tin:

Đơn tuyển
Website của Quỷ sáng lập

Theo Scholarship planet 

 

 

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.