Đại học Sheffield cung cấp nhiều học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao cho kỳ nhập học tháng 9 năm 2016

18/12/2015

 Hoc bổng bậc cử nhân của đại học Sheffield cho sinh viên quốc tế năm 2016-2017

Quốc Gia: Anh quốc

Đơn vị cấp: Đại học Sheffield 

Bậc học: Đại học 

Ngành học: Kỹ sư, khoa học, Nhân văn và nghệ thuật, luật

 

Đại học Sheffield cung cấp nhiều học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao cho kỳ nhập học tháng 9 năm 2016. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế tất cả các nước. Học bổng được cấp cho khoá học cử nhân.  Học bổng nhằm cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho các sinh viên đặc biệt là sinh viên quốc tế.

Đại học Sheffield được thành lập cách đây hàng trăm năm dựa trên sự hỗ trợ tài chính của người dân Sheffield. Trường xếp hạng thứ 15 tại Uk và 97 toàn thế giới theo tạp chí Times.

Điều kiện đầu vào cao cho các chương trình cử nhân phản ánh chất lượng của trường. Các đương đơn phải có chứng chỉ anh văn quốc tế như IELTS

 

Giá trị học bổng: Mỗi học bổng sẽ được cấp là 50% học phí cho mỗi năm học. Đây là khoản học bổng được đảm bảo cho năm đầu và các năm tiếp theo ngoại trừ thời gian học hoặc thực tập ở nước ngoài, nếu đạt được thành tích học tập 60% so với năm trước. Học bổng áp dụng cho tất cả các chuyên nghành trừ Dược và Nha. 

Học bổng được cấp 2,500 bảng mỗi năm cho ngành kỹ sư và khoa học. Học bổng cấp 2000 Bảng mỗi năm cho ngành luật và nghệ thuật.

Tiêu chuẩn: Mỗi học bổng đều có những tiêu chí lựa chọn riêng nên bạn kiểm tra cẩn thận để chắc chắn rằng bạn đủ điều kiện. Học bổng được cấp dựa trên thành tích học tập và các tài liệu hỗ trợ khác. Quyết định cấp học bổng sẽ do bộ phận học thuật quyết định.

Để đủ điều kiện nộp đơn:

-       Đương đơn phải có nguồn tài chính để trang trải cho học phí

-       Học bổng chỉ cấp cho sinh viên học toàn thời gian và bán thời gian. Học bổng không dành cho sinh viên đăng ký học từ xa

-       Sinh viên học bán thời gian sẽ nhận được học bổng học phí một năm và được chia nhỏ ra tương đương với học sinh toàn thời gian.

-       Học bổng sẽ được cấp tự động không yêu cầu đơn xin học bổng. 

-       Học bổng được cấp vô điều kiện trong năm đầu. Học bổng các năm tiếp theo sẽ được cấp nêu học viên duy trif thành tích điểm tring bình 60% của năm trước.

-       Học bổng chỉ sẽ điền đơn xin giảm học phí.

-       Học bổng sẽ không áp dụng nếu học viên học ở nước ngoài hoặc trong kỳ thực tập.  

Quốc tịch: Tất cả sinh viên quốc tế đều có thể nộp đơn xin học bổng này.

Yêu cầu nhập học của trường cao đẳng: Nhiều bằng cấp được xem xét để nhâp học trực tiếp vào chương trình cử nhân như A Level, IB, hoặc các bằng cấp khác (Nếu bạn có các bằng cấp như chứng nhận Trung học (Part 1) hoặc chứng nhận trung học (Part 2), hoặc các chứng chỉ hay bằng cấp phù hợp với đầu vào cử nhân.

Yêu cầu tiếng anh: Các đương đơn phải có bằng tiếng Anh được công nhận quốc tế như IELTS.

 

Học bổng đại học:

Tài liệu bổ trợ: Tất cả các đương đơn phải nộp hồ sơ trực tuyến thong qua UCAS (Dịch vụ xét đơn của các trường đại học và cao đẳng Anh). Tất cả các đương đơn cần viết tiểu luận cá nhân.  

Cách nộp đơn: Học bổng sẽ được cấp tự động – Không có đơn xin học bổng nào cho năm đầu và các năm tiếp theo. Tất cả các đơn xin nhập học bậc đại học tại Anh quốc phải nộp qua tổ chức UCAS. Tất cả các đơn nhập học sẽ điền trực tiếp trên trang web của UCAS.

Hạn chốt nộp hồ sơ: Để nộp đơn xin cấp học bổng này, đương đơn cần có bằng IB và nộp đơn vào chương trình đại học trước ngày 15/4/20156.

 Tham khảo thong tin chi tiết qua link sau: https://www.sheffield.ac.uk/international/enquiry/money/ug

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.