Chương trình học bổng Excellence Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam năm 2017

16/10/2016

 Trong khuôn khổ chương trình học bổng Excellence, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin mời các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ, nộp hồ sơ xin học bổng.

Các chuyên ngành học ưu tiên bao gồm :


-Khoa học cơ bản
- Đào tạo kỹ sư

- Kinh tế và quản lý
- Luật

Học bổng được cấp trong thời gian như sau :
- Mười hai tháng đối với trình độ thạc sĩ 2
- Ba mươi sáu tháng đối với trình độ tiến sĩ

Việc xét duyệt thí sinh được thực hiện, ban đầu trên cơ sở xét duyệt hồ sơ và sau đó các thí sinh có hồ sơ đươc lựa chọn sẽ qua phỏng vấn.

Thời gian :

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ 6 tháng 1 năm 2017
Phỏng vấn các thí sinh có hồ sơ đã được lựa chọn Trong tháng 3 năm 2017
Thông báo kết quả Kể từ cuối tháng 4 năm 2017

Tải quy định về chương trình học bổng Excellence 2017-2018
Tải tờ khai xin học bổng Excellence 2017dưới dạng file pdf hay word 
Tải FAQ bằng tiếng Việt

Theo ambafrance 

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.