Thông tin chi tiết về University of Westminster

 


Thông tin học bổng tại University of Westminster

Học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ, ĐH Westminster, Anh, 2017

Học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ, ĐH Westminster, Anh, 2017

17/09/2016

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 14/10/2016

Học bổng Thạc sĩ toàn phần ĐH Westminster, Anh năm 2016

Học bổng Thạc sĩ toàn phần ĐH Westminster, Anh năm 2016

24/04/2016

Quốc gia: Anh

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 14/10/2016

Học bổng bậc Thạc sĩ toàn phần ĐH Westminster, Anh 2016; 2017

Học bổng bậc Thạc sĩ toàn phần ĐH Westminster, Anh 2016; 2017

06/04/2016

Quốc gia: Anh

Học bổng:

Thời hạn: 03/06/2016

Học bổng Thạc sĩ toàn phần của Westminster Business School, Anh 2016

Học bổng Thạc sĩ toàn phần của Westminster Business School, Anh 2016

10/03/2016

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 03/05/2016

Học bổng toàn phần ngành Truyền thông/ Nghệ thuật/ Thiết kế của Đại học Westminster, Anh 2016

Học bổng toàn phần ngành Truyền thông/ Nghệ thuật/ Thiết kế của Đại học Westminster, Anh 2016

04/03/2016

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 03/05/2016

Học bổng sau Đại học dành cho sinh viên quốc tế tại University of Westminster, Anh năm 2016

Học bổng sau Đại học dành cho sinh viên quốc tế tại University of Westminster, Anh năm 2016

04/01/2016

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 03/05/2016

Học bổng Thạc sĩ  175 năm Westminster dành cho sinh viên quốc tế, Anh 2016

Học bổng Thạc sĩ  175 năm Westminster dành cho sinh viên quốc tế, Anh 2016

09/09/2015

Quốc gia: Anh

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 16/10/2015

Học bổng nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn tại trường ĐH Westminster, Anh

Học bổng nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn tại trường ĐH Westminster, Anh

05/09/2015

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 30/09/2015

1 2 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.