Thông tin chi tiết về University of Sussex

 


Thông tin học bổng tại University of Sussex

Học bổng Chancellor của đại học Sussex, Anh quốc, 2017

Học bổng Chancellor của đại học Sussex, Anh quốc, 2017

02/11/2016

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/05/2017

Học bổng nghiên cứu toàn phần, ĐH Sussex, Anh, 2017

Học bổng nghiên cứu toàn phần, ĐH Sussex, Anh, 2017

23/09/2016

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 29/01/2017

Học bổng âm nhạc Dr John Birch của đại học Sussex, Anh

Học bổng âm nhạc Dr John Birch của đại học Sussex, Anh

25/07/2016

Quốc gia: Anh

Bậc học: Đại học, Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 30/09/1996

Học bổng Thạc sĩ của Brighton and Sussex Medical School, Anh 2016

Học bổng Thạc sĩ của Brighton and Sussex Medical School, Anh 2016

03/05/2016

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 30/06/2016

Học bổng sau Đại học dành cho sinh viên quốc tế tại Đại học Sussex, Anh

Học bổng sau Đại học dành cho sinh viên quốc tế tại Đại học Sussex, Anh

28/01/2016

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/07/2016

Học bổng Nghiên cứu Tiến sĩ của trường Khoa học xã hội Sussex, Anh, 2016

Học bổng Nghiên cứu Tiến sĩ của trường Khoa học xã hội Sussex, Anh, 2016

16/01/2016

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 29/02/2016

Học bổng sau Đại học dành cho sinh viên quốc tế tại University of Sussex, Anh

Học bổng sau Đại học dành cho sinh viên quốc tế tại University of Sussex, Anh

07/01/2016

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 18/01/2016

Học bổng nghiên cứu Sau Đại học tại ĐH Sussex, Anh

Học bổng nghiên cứu Sau Đại học tại ĐH Sussex, Anh

21/08/2015

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

1 2 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.