Thông tin chi tiết về University of Oxford

 


Thông tin học bổng tại University of Oxford

Học bổng toàn phần dành cho các nước đang phát triển, ĐH Oxford, Anh, 2017

Học bổng toàn phần dành cho các nước đang phát triển, ĐH Oxford, Anh, 2017

13/12/2016

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 06/01/2017

Học bổng Tiến sĩ Động vật học, Đại học Oxford, Anh, 2017

Học bổng Tiến sĩ Động vật học, Đại học Oxford, Anh, 2017

13/12/2016

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 20/01/2017

Học bổng toàn phần nghiên cứu Tiến sĩ 4 năm, ĐH Oxford, 2017

Học bổng toàn phần nghiên cứu Tiến sĩ 4 năm, ĐH Oxford, 2017

08/12/2016

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 06/01/2017

Học bổng toàn phần sau đại học của đại học Oxford, 2017

Học bổng toàn phần sau đại học của đại học Oxford, 2017

28/11/2016

Quốc gia: Anh

Bậc học: Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 20/01/2017

Học bổng Louis Dreyfus-Weidenfeld và Hoffmann và chương trình Lãnh đạo, ĐH Oxford, 2017

Học bổng Louis Dreyfus-Weidenfeld và Hoffmann và chương trình Lãnh đạo, ĐH Oxford, 2017

26/10/2016

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 20/01/2017

Học bổng Sau đại học Oxford-Thatcher, ĐH Oxford, Anh, 2017-2018

Học bổng Sau đại học Oxford-Thatcher, ĐH Oxford, Anh, 2017-2018

19/10/2016

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 20/01/2017

14 học bông toàn phần sau đại học của Oxford-Radcliffe, Anh quốc năm 2017

14 học bông toàn phần sau đại học của Oxford-Radcliffe, Anh quốc năm 2017

28/09/2016

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 20/01/2017

12 học bổng toàn phần sau đại học của đại học Oxford, Anh, 2017

12 học bổng toàn phần sau đại học của đại học Oxford, Anh, 2017

25/09/2016

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 20/01/2017

1 2 3 4 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.